onsdag 15. mars 2023

Mine valg

 Det frie valget - det er både godt og vanskelig. Godt fordi ingen tvinger meg til noe jeg ikke vil. Vanskelig fordi jeg ofte tar valg jeg ikke burde gjort...

Det vanskeligste er likevel å tenke på alle de som velger bort JESUS. 

Selv etter at vi har valgt Jesus, består livet av nye valg. Hvilke konsekvenser har jeg fått av valgene jeg har tatt? Eller for de som er rundt meg? Har jeg positiv påvirkningskraft? Har jeg påvirkningskraft i det hele tatt..?

Dette med valg er noe vi møter daglig. I dag var det Ordene fra Jeremia som minnet meg om våre valg. Gjennom flere kapitler har vi sett hvordan Gud advarte Israel og sa de måtte overgi seg til Babylon. De skulle ikke bli igjen i Israel eller flykte til Egypt. Deres valg fikk konsekvenser;

6Jeg vil rette mine øyne mot dem med velbehag og føre dem tilbake til dette landet. Jeg vil bygge dem opp og ikke bryte dem ned, jeg vil plante dem og ikke rykke dem opp. 31:28. 32:37. Esek 11:17. Amos 9:15. 7Jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. For de skal vende om til meg av hele sitt hjerte. 31:33 ff. 32:38 ff.Esek 11:19 ff. 36:26 ff. Sak 8:8. Heb 8:10.
8Og som en gjør med dårlige fikener, som er så dårlige at de ikke kan spises - ja, så sier Herren: slik vil jeg gjøre med Judas konge Sidkia og hans høvdinger og dem som er blitt igjen i Jerusalem, dem som er blitt igjen i dette landet, og dem som bor i landet Egypt. 

Jeg kom til å tenke på at Jesus også på en måte ber oss å forlate "landet vi bor i" Vi som tror er blitt borgere av et annet rike :-) Også må vi velge hvor vi vil være. Da Jesus ba for oss, sa Han;

 14 Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. 15 Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. 16 De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. 17 Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet. 18 Likesom du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. 19 Jeg innvier meg for dem, så de også skal være innviet ved sannheten.
   
 20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg.

I Rom 12 skriver Paulus; 2
Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Det er vår måte å "forlate landet" på. Vi skal være I verden, men ikke AV verden. Vi er ambassadører for Guds rike :-)

Gud har åpnet frelsens vei. Alt er ferdig. Men det er mitt valg å gå inn i det. Eller ikke... Det var de som var lydige som opplevde Guds velsignelse. Lydighet er av og til et negativt ladet ord. Men det er rett og slett fordi den onde ikke liker det. "Har Gud virkelig sagt...?" 
Det å være lydig mot den som vil ditt beste kan jo ikke være negativt!

Jeg ber for dagen i dag, og for de valgene jeg kommer til å møte. Takk at Du allerede er der. Du som er "Jeg Er". Takk for løftet om at Du vil være med meg hver dag. Jeg trenger Deg. Og jeg vet at mange rundt meg trenger Deg. Åh Herre, fyll meg med Ditt lys, så jeg bedre kan vise Deg til dem. Jeg ber for min familie, både for de som tror og de som enda ikke gjør det. Takk for de som ber!! Vi ber om frelse for hele vår familie! Jeg ber Herre, send høstarbeidere som kan nå inn til dem som jeg ikke kan. Og er det mer jeg kan, så hjelp meg å se det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar