torsdag 16. mars 2023

For Gud er alt mulig

 Fra dagens kapittel, Mark 10; har jeg valgt ut tre temaer.

25Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike! 26Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? 27Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud! 

En stor oppmuntring for oss som har barn vi ber for! Det kan se vanskelig ut - kanskje til og med umulig... Men for Gud er alt mulig!! Derfor fortsetter vi å be for dem! Også vi er kalt av nåde. En stoooor gave!

 42Men Jesus kalte dem til seg og sa til dem: Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene, hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. Luk 22:25-27. 1Pet 5:3. 43Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. 9:35. Joh 13:14,15. 44Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. 45For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted. 

Jeg har snakket om det flere ganger, og jeg elsker det! At Guds rike er noe helt annet enn det vi har i denne verden. Et rike som bærer fram de minste, og løfter opp de som føler seg små. Der de største først og fremst har som oppgave å tjene og gi av seg selv.

47Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret, begynte han å rope: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg! 1:24. 5:34. 10:52. 11:10. 12:35. Matt 9:27. 48Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere: Du Davids sønn, miskunn deg over meg! 

Denne historien har jeg nettopp fortalt i barnehagen. Det som er så herlig med Bartimeus, er at han ikke lar seg stoppe av alle andre. De er både irritert og truer ham til å være stille. Men Bartimeus vet hva Jesus kan gjøre, og at det vil være livsforvandlende for ham. Så på tross av hva alle andre måtte si og mene, så roper han bare høyrere. Og Jesus lønner ham for det :-)

Vær frimodig. Våg å stå for det du tror på.

Jesus - takk for en ny dag. I dag fryder jeg meg over å få være en del av Ditt rike. Det beste riket å være i! Og en dag skal det overgå alt. Ja, det tror jeg på!

Åp 21 skriver;

3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.  4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.»

     5 Han som sitter på tronen, sa da til meg: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar