mandag 13. mars 2023

Jesus - vår frelser

 Det har vært flere tunge kapitler fra Jeremia, som profeterte om dom. Ingen ville høre på rettledning, og kongen selv var en ond mann som bare tenkte på seg selv;

Ve kong Jojakim!
13 Ve ham som bygger sitt hus med urett,
        sine høysaler med urettferdighet,
        han som lar sin landsmann
        trelle uten noen betaling
        og ikke gir ham den lønn han skal ha.
   
 14 Han sier: «Jeg vil bygge et romslig hus
        med luftige saler i overetasjen.»
        Så hogger han ut vinduer,
        kler huset med sedertre og maler det rødt.
   
 15 Er det slik du viser deg som konge
        at du glimrer med sedertre?
        Din far hadde også mat og drikke,
        men samtidig gjorde han rett og rettferd,
        og da gikk det godt for ham.
   
 16 Han sørget for at arme og fattige
        fikk sin rett – og det gikk ham vel.
        Er ikke det å ha kjennskap til meg?
        lyder ordet fra Herren.
   
 17 Men du har ikke syn og sans
        for annet enn egen vinning.
        Du lar gjerne blodet av uskyldige flyte,
        du bruker vold og mishandling.

Ikke gode vers å lese... men jeg velger å ta de med for å vise den store forskjellen fra dette kapitlet til det neste :-) Det var en grunn til profetens budskap om dom. Men i neste kapittel ser vi at Gud ikke stopper der. Han har fortsatt en plan. 

1Ve de hyrdene som ødelegger og sprer den hjorden jeg vokter, sier Herren. 10:21. Esek 34:2 ff. 2Derfor sier Herren, Israels Gud, om de hyrdene som røkter mitt folk: Dere har spredt mine får og jagd dem bort og ikke sett etter dem. Se, jeg hjemsøker dere for deres onde gjerninger, sier Herren. 3Jeg vil selv samle resten av mine får fra alle de landene jeg har drevet dem bort til, og jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker. Der skal de være fruktbare og bli mange. 31:8. 32:37. Jes 11:11 ff. Sef 3:20. 4Jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem. De skal ikke frykte mer og ikke bli skremt, og ingen av dem skal savnes, sier Herren. 3:15. Esek 34:23. 5Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet.33:15 ff. Jes 4:2. 11:4,5. Esek 17:22. Sak 3:8. 6:12. 6I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navnet som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet. 

Det er fantastisk å lese. Men også dagens kapittel har et alvorlig budskap. For blant dem som fikk høre dommen fra profeten Jeremia, var det andre profeter som valgte å kjempe imot. De ville ikke høre dette budskapet om kom i stedet med budskap om fred... Hva ville jeg ha valgt å lytte til den gangen? 
Hva velger jeg å lytte til i dag?

16Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. 14:14. 27:9,14. Esek 13:2,3,6. Matt 7:15. 17Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt harde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere. 6:14. 8:11. Amos 9:10. Mika 3:11. 18Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det? 

I dag vil jeg først og fremst takke for JESUS som ble liv og frelse for oss. Også vil jeg be for alle de som forkynner Ordet. Åh Herre, måtte det være sannhetens Ord de bærer fram. Frimodig, både når det er om frelse og fred, og når det er alvor vi trenger for å endre kurs. Hjelp oss, så vi lytter til det som er FRA DEG!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar