søndag 12. mars 2023

Åpenbaringer

 I matt 16 leser vi om Peters store bekjennelse;

13Da Jesus var kommet til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: Hvem sier folk at Menneskesønnen er? Mark 8:27 ff. Luk 9:18 ff.
14De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia eller en av profetene. 14:2. 17:10. 21:11. Mark 6:14 ff. Joh 1:21. 15Han sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? 16Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. 14:33. Joh 6:69. 11:27. Apg 8:37. 9:20. 1Joh 4:15. 5:5. 17Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen. 11:27. Gal 1:16. 18Jeg sier deg at du er Peter*, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Joh 1:42. Ef 2:20.*Petros (aram. Kefa) betyr klippe. 19Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Det største var likevel ikke Peters bekjennelse, det var svaret Jesus ga "Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen" 

Det store hos Peter, var hans åpenhet for dette. Vi har løftet om Den Hellige Ånd som åpenbarer for oss, bl.a dybdene i Gud (1.Kor 2;10) Min bønn er at hjertet mitt må være åpent for hva Han vil lære meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar