lørdag 11. mars 2023

Alenetid med Ham

 Mark 6 forteller om Herodes;

 20For Herodes var redd for Johannes, da han visste at han var en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham. Når han hørte på ham, kom han i tvil om mangt og meget, men han hørte ham gjerne. 

Dette fikk meg til å tenke på lignelsen om såkornet. Herodes hørte ham gjerne. Han ble rørt over Johannes sine Ord fra Gud. Men de fikk ikke spire i god jord... Det var andres ord og deres meninger om ham som var viktigst for Herodes. Så de spirende frøene som virket i Herodes, ble kvalt...

Jeg hever meg ikke over Herodes. Han hadde fått en posisjon som han var stolt av, og ikke ville miste. Det fikk meg til å tenke på enda et Ord Jesus sa i Matt 16.

24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. 26 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? 

Jeg syntes disse versene gir mening i denne sammenhengen. Herodes ville mistet ansikt, og kanskje også sin tittel om han hadde stått opp for Johannes og tatt imot Ordene fra Gud. Han ville mistet "sitt liv" men kunne i stedet fått et evig live hos Gud. Herodes valgte å verne om det livet han hadde, og mistet en verdifull mulighet.

Jesus la ikke skjul på at det å følge Ham i blant ville koste alt..


Videre i dagens kapittel ser vi disiplene som virkelig ga alt. I blant kan det faktisk også bli for mye :-) Jesus lærte dem og ta vare på seg selv også.

30 Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort, og hva de hadde lært folket. 31 Han sier da til dem: Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt! For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. 32 Så dro de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. 

"Uten meg kan dere intet gjøre" sa Jesus. Vi trenger alenetid med Ham som gir styrke og kraft. Alenetid med Ham som kan rense og fylle på nytt. Alenetid med Ham som er min rådgiver. 

Så godt å starte morgenen med dette. For meg den beste tiden på dagen. Jeg legger denne dagen i Dine hender Herre. I dag ber jeg spesielt for mine to gjester denne helgen, barnebarna mine. De er gull verdt - også i Dine øyne 

Måtte smile gjennom siste del av kapitlet. For vet du hvilke mektige undre som skjedde etter deres hvile og alenetid med Ham? Jo, et stort under mettet flere tusen mennesker med bare ei lita matpakke, og Jesus kunne stille stormen.

Hva vil skje i dag tro?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar