onsdag 18. januar 2023

Jesus underviser i Matt 7

Her er det mye vi kjenner igjen, men som likevel er verdt å reflektere over. Det er Jesus som underviser, og Han åpner med at vi ikke skal dømme hverandre.

1Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Luk 6:37 ff. Rom 2:2 ff. 1Kor 4:5. Jak 4:11. 2For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Mark 4:24. 3Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? 4Eller hvordan kan du si til din bror: La meg trekke flisen ut av øyet ditt! og se, det er en bjelke i ditt eget øye?

Jeg tror så absolutt at det er viktig å legge seg på hjertet. Samtidig kan vi ikke bli redde for å si i fra hva som er rett eller galt. Hvor går grensen? Jeg tror det viktigste er dette med "planken". I stedet for å peke på andres feil, bør jeg først og fremst våge å være et eksempel. Det kan jeg være både med det jeg står for, og med det jeg strever med eller mislykkes i. 

 Jesus fortsetter med denne oppmuntring og løfte;

7Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. 21:22. Jer 29:12 ff. Mark 11:24.Luk 11:9 ff. Joh 14:13. 15:7. Jak 1:5. 1Joh 3:22. 5:14 ff.
8For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.
Ord som er verdt å grunne på, og ta vare på.

Jesus fortsetter med Ord som for meg gjør litt vondt... 13 Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 
Sal 1:6. Luk 13:23 ff. Fil 3:18 ff.
14For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. 

Min første tanker var "Hvorfor er veien så trang og smal?" Da var det som om DHÅ minnet meg om at Jesus er veien. 
Vi har et uttrykk som sier at alle veier fører til Rom. Men til himmelen er det bare én vei, og det er JESUS. Og hvorfor er det få som finner den? 

Kjære Gud... hvordan kan jeg bli en bedre veiviser?

Jesus fortsetter så med å advare mot falske profeter og at man skal se på fruktene hvem de er. Hvilke frukter skal vi se etter? Hva vil det si å bære frukt?
Handler det om resultater man kan telle? Eller handler det rett og slett om åndens frukt som er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet (Gal 5;22) Kanskje en kombinasjon? 
Jeg tror det viktigste er å selv være på vakt. Ha mitt eget nære forhold til Gud så HAN er min veiviser nr.1
Det passer til det siste Jesus underviser om i dagens kapittel. Nemlig om mannen som bygde huset sitt på fjell. Jeg vil bygge livet mitt på JESUS - Han som er både livet, veien, grunnen å bygge på, og mye mer!

Jesus takk for dagen i dag. Takk for at jeg kan bygge livet mitt på Deg! Herre, fortsett å forme meg så jeg kan bli en bedre veiviser for Deg. Tenk om jeg på enda bedre vis kunne dele hva Du betyr for meg, og hva Du kan være for dem! Jeg syntes det er vanskelig å komme inn på tema egentlig.. selv om jeg er åpen om min tro. Jeg er så takknemlig for min tro! For Deg og det livet Du gir. Jeg ber for min familie i dag. For mine venner. For min arbeidsplass. For min menighet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar