torsdag 19. januar 2023

Full tillit

 I Matt 8 ser det ut til at Jesus blir overrasket. 

5 Da Jesus var på vei inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og bad om hjelp.  6 «Herre,» sa han, «tjeneren min ligger lam hjemme og har store smerter.»  7 Jesus sa: «Jeg skal komme og helbrede ham.»  8 Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn i mitt hus. Men si bare et ord, så vil gutten bli frisk.  9 For jeg står selv under kommando, men har også soldater under meg. Sier jeg til en av dem: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det.» 10 Jesus undret seg da han hørte dette, og sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.

"Si bare et ord" 
Jeg kan forstå at Jesus ble overrasket. Selv ville jeg nok helt klart vært spent på om Jesus hadde tid, og om han ikke hadde det...? Ville jeg da fortsatt tro på helbredelse?

"Si bare et ord" I dag tenkte jeg på at Gud skapte alt, bare ved å si et ord. Selvsagt var det nok for Jesus å bare si Ordet, så skapte han helbredelse.

Også i dag er det LIV i Hans ORD. Tenk om min tro - som jeg er både glad for og takknemlig for - kunne vokse seg så sterk som denne offiseren viste? Full tillit til at et Ord var nok.

I dag vil jeg takke for Ordet, og for muligheten til å stadig fylle meg med mer av det :-D Jeg takker også for muligheten til å høre Deg i mitt eget hjerte.

 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar