tirsdag 24. januar 2023

Bønn framfor alt

Jeg har funnet fram en bok jeg fikk for flere år siden. Jeg er dessverre ingen lesehest... Men nå hadde jeg noen dager hvor jeg måtte holde meg i ro, så jeg tenkte boka ville gjøre godt.
Og det skal jeg si den gjorde! Allerede ved innledningen. Jeg fikk lyst til å dele den med dere. Andre har anbefalt denne boka for meg, men jeg har som sagt nettopp begynt på den

Den åpner med bønnen "Herre, lær oss å be!" - En bønn jeg stadig ber selv. Syntes jeg har lært mye de siste to årene, men jeg lengter etter mer. Og jeg tror det alltid er mer Han vil lære oss ❤

Forfatteren innleder videre;
Jesus begynte sin gjerning med bønn
Hele folket lot seg døpe, og Jesus ble også døpt. Da det var skjedd, og Han stod opp og ba, åpnet himmelen seg, og Den Hellige Ånd kom ned over Ham i skikkelse av en due. Og det lød en Røst fra himmelen; "Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg behag" 
Luk 3;21-22

Jesu arbeidsdag begynte med bønn
Tidlig neste morgen, mens det ennå var helt mørkt, stod Han opp og gikk ut til et ensomt sted og ba der
Luk 4;42

Han valgte sine medarbeidere i bønn
En gang på denne tiden gikk Han opp i fjellet for å be, og hele natten var Han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han 12 som hmHan kalte apostler 
Luk 6:12-13
En gang de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den Hellige Ånd "Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgave jeg har kalt dem til" Etter faste og bønn la de sine hender på dem og lot dem reise.
Apg 13;2-3

Hans undergjerninger skjedde som svar på bønn
Så tok de bort steinen. Og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa "Far jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg. Men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg" Så ropte Han med høy røst "Lasarus kom ut"
Joh 11;41-43

Jesus talte slik Faderen lærte ham
Jeg gjør ikke noe av meg selv, men taler slik Faderen har lært meg
Joh 8;28
For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Faderen som har sendt meg, Han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale. Og jeg vet at det Han vil med sin befaling, er evig liv. Det jeg taler, taler jeg slik Faderen har sagt meg"
Joh 12;49-50

Jesus ba for sine
Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre
Luk 22, 31-32
Han minner også om Herrens bønn for oss i Joh 17. 
Jesus ba ikke bare for sine venner. Da han hang på korset ba Han også for sine bødler..
Far tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør" 
Luk 23;34

Jesu viktigste bønn var at Faderen måtte bli forherliget
Vi så Hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet
Joh 1;14
Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si Far frels meg fra denne stunden? Nei, til denne stund skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli forherliget! 
Da lød det en røst fra himmelen "Jeg har forherliget det og skal forherlige det"
Joh 12;27-28

Forfatteren avslutter innledningen med bønnen han startet med;
Liksom Faderen har sendt meg, sender jeg dere (Joh 20;21)

Da trenger vi å si "Herre, lær oss å be"

Sitat slutt

Gleder meg til å jobbe med denne boken!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar