mandag 21. november 2022

Takk Jesus!

 I 1.Peter 2 leser vi

4 Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. 5 Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. 6For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.

9 Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, 10 dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. 

Trøstefulle Ord fra Peter, som også fortsetter med formaninger om å bli mer lik Jesus. Det er ikke enkelt... det må jeg innrømme. For et forbilde Han er!

21 For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, 22 han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, 23 han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig, 24 han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt. 

Først vil jeg takke for Din nåde, Herre, og så vil jeg takke for at Du former meg så jeg kan bli mer lik Deg. Takk at Du viser meg vei i dag, så jeg kan ta nye steg! Jeg ber for denne dagen, og for både barn og voksne jeg skal møte i dag.
Jeg ber også for min familie og mine venner. For menigheten på dette sted, og for alle troende i landet vårt. Åh Herre, måtte du forme og utruste oss så vi igjen kan være med å bygge Ditt rike!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar