torsdag 17. november 2022

Som lam blant ulver...

 To dager på rad har jeg snakket om Guds veldige kraft som vi av nåde har fått løfte om. Tenk at vi kan ikle oss Guds veldige kraft!

Så hvor kommer dagens overskrift fra - som lam blant ulver?

Det er Jesus som sier dette i Luk 10. Han åpner med å lære oss en utrolig viktig bønn, og fortsetter med å beskrive kallet vi har fått;

 2 Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! 3 Gå av sted. Se, jeg sender dere som lam midt iblant ulver.

Det er en av flere grunner til at vi trenger Guds veldige kraft. Oppgaven er tøff. Vet du hva jeg ble minnet om? David og Goliat. En hel hær skalv i buksene sine når utfordringen kom. Men lille David var ikledd Guds veldige kraft - og seiret. Ja, vi er lam blant ulver, men ikke hvilke lam som helst :-D så lenge vi bærer Guds fulle rustning. Det var "Jeg kommer i Herrens navn" som ga David styrke. 

Luk 10 fortsetter med dette;

8 Når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så kan dere ete det som blir satt fram for dere. 9 Helbred de syke i byen, og si til dem: Guds rike er kommet nær til dere! 

Kjære Gud - Jeg ber om at Du som er høstens Herre, skal drive ut arbeidere. Åh måtte vi bli fylt av denne kraften! Hjelp oss å se hvordan vi kan komme nærmere Deg og bli fylt av Din veldige kraft.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar