fredag 18. november 2022

Frelst av nåde

I går leste vi fra Luk 10 leste vi om hvordan Jesus ga dem makt, og mange undere skjedde. Dette hadde jo aldri hendt før, så det var ikke rart at deres reaksjon ble sterk.

17 De sytti kom glade tilbake og sa: Herre, til og med de onde åndene adlyder oss i ditt navn!
18 Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. 19 Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere. 20 Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige! Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen! 21 I samme stund frydet han seg i Den Hellige Ånd og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg. 

Fantastisk at Jesus påpeker dette akkurat her - for så stort er det, at vi er frelst av nåde. Det er større enn alt de opplevde her. Enda så stor det er. 
En annen ting som rører meg er at Jesus frydet seg i ånden når han tenkte på at frelsen også er for de minste - sett med menneskelige øyne. Jeg ser for meg hvordan det på den tiden var vanskelig å nå opp til templets åndelige standard, hvor mange falt utenfor. Men der utenfor var JESUS, og Han frydet seg sammen med dem.

 23 Da han var alene med disiplene, vendte han seg til dem og sa: Salige er de øynene som ser det dere ser! 
24 For jeg sier dere: Mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det! 


Det var hva jeg rakk denne morgenen :-) I dag takker jeg for at jeg er frelst av nåde, og for løftet om kraft til dagen i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar