lørdag 19. november 2022

Den gode hyrde

 Joh 10 forteller om den gode hyrde; JESUS

 9 Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. 11 Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. 

 14 Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. 16 Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde. 

Dette siste verset har henvisninger bl.a til Ef.2;11-14 som forteller at jøder og hedninger ble forenet i Kristus. Fantastisk at Jesus snakker om dette før han blir korsfestet. Tenkt at vi alle har vært en del av Guds plan hele veien. 

I dag blir salme 23 min takkebønn;

En Davids-salme.

        Herren er min hyrde,

        jeg mangler ingen ting.

     2 Han lar meg ligge i grønne enger;

        han fører meg til vann der jeg finner hvile,

     3 og gir meg ny kraft.

        Han leder meg på de rette stier

        for sitt navns skyld.

     4 Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

        frykter jeg ikke for noe vondt.

        For du er med meg.

        Din kjepp og din stav, de trøster meg.

     5 Du dekker bord for meg

        like for øynene på mine fiender.

        Du salver mitt hode med olje,

        mitt beger flyter over.

     6 Bare godhet og miskunn

        skal følge meg alle mine dager,

        og jeg får bo i Herrens hus

        gjennom lange tider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar