onsdag 16. november 2022

Kraften I Jesus

 Jeg måtte smile da jeg så overskriften på gårsdagens bloggpost "Bli sterke i Herren" For den passet perfekt til det jeg leste i dagens kapittel, Matt 10

1 Og han kalte til seg sine tolv disipler og ga dem makt over urene ånder, så de kunne drive dem ut, og til å helbrede alle slags sykdommer og plager.

Snakk om å bli sterk i Herren og Hans veldige kraft! Vi har bare så vidt berørt denne kraften. 
Herre, jeg vil søke Deg igjen og igjen, til jeg forstår mer av dette - å hente kraft, styrke, mot, tro og det som må til, hos Deg. For det er ikke bare jeg som trenger en berøring av Deg. Det er så mange rundt oss som trenger å både se og kjenne Deg!

Kraften i Ham, noen som fikk oppleve dette på en helt annen måte, var de som måtte lide for Jesu navn skyld. 

18 Og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene. 

Litt spennende å se at Jesus sier det skulle bli et vitnesbyrd for hedningene. For jeg har mange ganger sagt jeg er så takknemlig for deres tro - at de holdt fast ved den også gjennom disse lidelsene. Og takket være dem, har også vi fått del i denne troen. 

Jesus visste at mange av dem kom til å lide, og forberedte dem på det.

19 Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. 20 For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere.

Også de skulle få kraft! 
Og når Paulus i Ef.6 snakker om å bli sterke i Herren, i Hans veldige kraft, da snakker han om kampen i den åndelige verden. 

Tenk hvor mektig Guds kraft er!

Kjenner jeg blir minnet om bønnen Paulus har i starten på sitt Efeserbrev;

17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

Det blir min bønn i dag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar