tirsdag 15. november 2022

Bli sterke i Herren

 I dag ble jeg ekstra rørt over noe jeg leste i Jakob 5

10 Mine brødre! Ta profetene, som talte i Herrens navn, til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige. 11 Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobs utholdenhet, og sett den utgangen Herren ga. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig. 

Den gangen var det mange som måtte både lide og dø for sin tros skyld. Og takket være dem og det de valgte å stå i, har vi i dag også hørt Ordet om frelse i JESUS.

Også i dag er det mange som lider for sin tros skyld.
Jeg må innrømme at jeg nesten kjenner på skam over våre egne holdninger. Forkynnelsen om nåden kan i blant virke lettvint. Men det var absolutt ingen lett vei å gå for Jesus. Og det har ikke vært en lett vei for disse forfulgte. 

Hva er jeg villig til å gi?

Vi har det så utrolig godt i dag. Og visst takker jeg Gud for det! Men hvor sterk vil jeg være om de onde dagene kommer? 
Jeg kom til å tenke på lignelsen om de 10 som ventet på brudgommen - og som alle sovnet. Det skjedde kanskje ikke så mye? Og ventetiden ble sikkert lang. ALLE som en sovnet. Men det var likevel en forskjell. 5 av dem var forberedt på at endringer kunne komme. 

Ef.6 forteller om det å være forberedt;

10 For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!
11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. 12 For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. 15 Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. 16 Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. 

Herre, i dag ber jeg først og fremst for de som lider for sin tro på Deg. Måtte de virkelig kjenne Din veldige kraft! Smake og kjenne at Du er god også der - om det er mulig. 

Takk at også jeg, som har det så utrolig godt på alle måter, også jeg kan får kle meg i denne veldige kraft. For som Du forteller her, er vår kamp av en annen dimensjon. Vi har det så godt at vi i blant kan bli lurt. Også vi trenger denne rustningen - så absolutt. Både for dagen i dag, og for det å være forberedt for den onde dag.

Jeg kjenner glede over at av vi kan be om DIN veldige kraft. Du som har gitt oss løfte på akkurat det. Derfor kan vi frimodig søke Deg og Ditt nærvær.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar