torsdag 15. september 2022

Ord

 Enda en gang skriver Salomo om hvor viktig våre ord er. Ord 13;3 sier;¨

Den som vokter sin munn, tar vare på livet,
den som er stor i munnen, skader seg selv. 

Salomo har så absolutt rett i sin visdom om ordene våre. De har skaperkraft og bør velges med omhu :-) 
Men Salomo skriver ikke bare om våre ord. Han skriver også om hvor viktig Guds ord er. 

Min sønn, ta imot mine ord,
        og ta vare på mine bud,
     2 så du lytter til visdommen
        og prøver å forstå med hele ditt sinn.
     3 Ja, bare kall på forstanden,
        og rop med høy røst etter innsikt.
     4 Let etter den som om det var sølv,
        grundig som når en graver etter skatter.
     5 Da skal du skjønne hva gudsfrykt er,
        og vinne kjennskap til Gud.
     6 For det er Herren som gir visdom,
        kunnskap og innsikt går ut fra hans munn.

Hans far David skriver også i salme 19;
8 Herrens lov er fullkommen,
        den gir sjelen nye krefter.
        Herrens lovbud er pålitelig,
        det gir den uerfarne visdom.
     9 Herrens påbud er rette,
        de gir glede i hjertet.
        Herrens bud er rent,
        det får øynene til å stråle.
    10 Frykten for Herren er ren,
        den varer til evig tid.
        Herrens dommer er sanne,
        rettferdige er de alle.
    11 De er dyrebarere enn gull,
        enn fint gull i mengde,
        og søtere enn honning
        som drypper fra vokskakene.
    12 Ja, din tjener tar imot
        den rettledning budene gir;
        å holde dem gir stor lønn.

Når Guds Ord fyller meg, da påvirker det også mine ord. I dag vil jeg takke for Ordet! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar