fredag 16. september 2022

Guds fulle rustning

 Så har jeg kommet fram til Efeserbrevets siste kapittel. Et viktig og velkjent Ord herfra, er om Guds fulle rustning. Her ligger det mye budskap!

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,

Bli sterke I Herren, i HANS veldige kraft. Ta på GUDS fulle rustning. Det hele oser av det å BLI I HAM. For uten Ham kan vi intet gjøre. Men til gjengjeld - I HAM, har vi Guds veldige kraft. 

Å Herre, måtte Du stadig åpne mitt hjertes øyes lys så jeg ser hva jeg har I DEG!

En annen viktig bønn som kommer fram i dette kapitlet, er bønn for de som forkynner Ordet. Det er viktigere enn noen gang, for vi har lenge hørt undervisning vi liker å høre... som passer inn i vår hverdag. Og det er selvsagt også viktig! Men vi trenger forkynnere som deler HELE Guds Ord, ikke bare deler av det. 

19 Be også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet, 20 som jeg er sendebud for også her i fengslet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal.

Jeg ber for de som forkynner Ordet i vår menighet. For de som forkynner Ordet rundt om i Norges land. Jeg ber spesielt for de som frimodig underviser i hele Guds Ord. 

Jeg ber for barnehager og skoler som har mulighet til å undervise fra Ordet. 

Jeg ber for alle menigheter som driver barne- og ungdomsarbeid. Og jeg ber for de som lengter etter å komme i gang med det!

Jeg takker for Maritastiftelsen og evangeliesentret og andre lignende organisasjoner som bygger på GUDS ORD. Og jeg ber for dem - både de som leder og underviser, og de som får hjelp gjennom dem.

Til slutt så ber jeg for alle i vårt land som tror på Deg. Herre, måtte våre hjerter og ører være lydhøre for Ditt Ord! Åh som jeg lengter etter at alle disse skal bli tent i en ny brann for Deg Herre! Det vil jeg gjerne være med på! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar