torsdag 22. september 2022

Dagens bønn

Dagens tekst er fra Kolosserne 1. Jeg velger å sitere hele første del. Jeg tenkte på bønnemøtet i går, der vi ber for menigheten vår. Denne teksten ønsker jeg å bruke i den bønnen!

3Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere1 Tess 1,2+; Filem 4f 4For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærlighet dere har til alle de hellige5den som springer fram av håpet. Det dere håper på, ligger ferdig for dere i himmelen. Men alt nå har dere fått høre om det gjennom sannhetens ord, evangelietEf 1,13; 1 Pet 1,3f 6som er kommet til dere. For i hele verden bærer evangeliet frukt og utbrer seg, og det har det også gjort hos dere helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. 7Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, han som er en trofast Kristi tjener i vårt sted. 4,12; Filem 23 8Han har også fortalt oss om den kjærlighet Ånden har gitt dere.
9Helt fra den dag vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Ef 1,15ff; Fil 1,9 10Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Fil 1,27; Ef 4,1 11Dere skal styrkes og få kraft, av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Ef 1,19; 3,16 12Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset. Ef 1,11.18 13For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike. Ef 5,8+ 14Og i ham har vi forløsningen, tilgivelse for syndene.

Jeg valgte å utheve det jeg syntes var viktig å legge vekt på. Nå lurer du kanskje på hvorfor jeg uthevet navnet Epafras - det er en påminnelse om å be for våre gode medarbeidere. Spesielt for de som forkynner Ordet. Jeg tror vi trenger en Ordets vekkelse. Så mennesker lengter etter Ordet. Gud kan tale til oss på mange ulike måter, men Ordet er utvilsomt det viktigste verktøyet her.

Herre, i dag ber jeg også for min familie. For våre bønnebarn. Jeg ber for vår menighet - og for Guds familie verden over. Jeg ber spesielt for de menighetene som lever i en vanskelig situasjon, med krig, fattigdom eller forfølgelse. Hjelp oss Herre, til å se om det er noe vi kan gjøre... og handle på det. 
Også ber jeg for alle som forkynner Ordet. Gi dem visdom Herre, så de lærer oss den rette vei!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar