mandag 20. juni 2022

Vanskelig å forstå...

 I dag leste jeg noen velkjente, men også vanskelige vers fra 1.Kor 12

7Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringene, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. 8Om denne ba jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg. Matt 26:44. 9Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. 

Mine tanker gikk til noen jeg kjenner, som har slitt med sykdom og smerter i mange år. Og vi er mange som har bedt sammen om både helbredelse og styrke. Det er så vanskelig å forstå hvorfor noen må lide så mye... 

Jeg tror Paulus syntes det var vanskelig også. For han skriver at han hadde bedt flere ganger om å få slippe. Men han fikk ikke det svaret han helst ville ha. Men han fikk i alle fall styrke og nåde. Og han fikk en slags forklaring. Kanskje han trengte det?

Det skulle nok jeg også gjerne ha :-) En forklaring. For det er ikke mulig å forstå. Men jeg finner i alle fall trøst i at Gud er trofast, og at Han har styrke og nåde å gi. 

Og hva er alternativet egentlig? Om jeg skulle gi opp, og gå bort fra Gud fordi jeg ikke forstår? Ville jeg fått flere svar da?

Kom til å tenke på et vers fra salme 139;

  17 Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg,
          summen av dem er ufattelig!
   
 18 
Teller jeg dem, er de talløse som sand,
          blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg
.

Det er summen som teller. Jeg håper at min venn som lider, også merker dette. At midt i lidelsene, så er Gud der med styrke og oppmuntring og trøst. Klag.3 skriver

21 Men én ting legger jeg meg på hjertet,
          og dette gir meg håp:
   
 22 Herren er nådig, vi går ikke til grunne.
          Hans barmhjertighet tar ikke slutt.   
   
 23 den er ny hver morgen.
          Din trofasthet er stor.   
   
 24 Jeg sier: Herren er min del,
          jeg setter mitt håp til ham.  
   
 25 Herren er god mot dem
          som venter på ham og søker ham.
   
 26 Det er godt å være stille
          og vente på hjelp fra Herren.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar