søndag 19. juni 2022

Påvirkning

(Denne bloggposten er inspirert av min brors preken sist fredag) 

Å bli påvirket av det som skjer rundt oss er noe vi alle har merket. I større eller mindre grad. En undersøkelse gjort i USA viste at etter pandemien (covid) var det bare 37% av kirkegjengerne som kom tilbake. Hvor ble det av de andre? Nå vet jeg at noen dessverre mistet livet, men så absolutt ikke så mange som 63% Så hva hendte med dem? Jeg tror de forandret seg. De ble påvirket av livet uten kirke... De holdt ikke fast ved det de hadde.

Daniel møtte mer enn enn pandemi... Vi leser i Daniels bok;

7 Nå stormet ministrene og satrapene inn til kongen og sa til ham: «Lenge leve kong Dareios!  8 Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i tretti dager ber en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen.  9 Utsted nå et slikt påbud, konge, og sett opp et skriv som ikke kan tilbakekalles, etter medernes og persernes uforanderlige lov.» 10 I samsvar med dette satte Dareios opp et skriv med et slikt påbud.
   
 11 Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. 12 Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud.

Som mange kirker opplevde under pandemien, måtte altså "kirken stenges" pga denne loven. Ingen fikk møtes for å tilbe Gud. Alle skulle tilbe kongen. 
Men Daniel ble ikke påvirket av dette. Ikke en gang når livet stod på spill

En ting er å være modig når myndigheter og mennesker rundt meg ber meg stoppe. Men det er ikke bare myndigheter og andre mennesker som påvirker meg. Mine egne tanker og følelser kan også være med å forme meg. (Så her gjelder det å ta bevisste valg!)
Om jeg føler meg sliten og midt i en ørkenvandring - da er det fort gjort å legge bønnen til side... "orker ikke i kveld" 
Daniel ba ikke bare når han følte for det. Han hadde en vane som ikke lot seg påvirke av noe. 
"I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort."

Da David møtte Goliat var han også den eneste som ikke lot seg påvirke av kjempens trussel. Mens alle andre skalv av redsel, var David like modig og gikk imot kjempen i Guds navn. Og da han vant, ble folket igjen påvirket. Men denne gangen med nytt mot og kampvilje.

Herre, jeg vet at jeg alt for lett lar meg påvirke. I dag vil jeg be om at jeg først og fremst må bli påvirket av DEG. Hjelp meg å være sterk når den onde dag kommer, som Ef.6 forteller om

 Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige(oversettelse;)
Gleden kommer om morgenen

Solen står opp
Og jeg venter på deg
Bekker renner i ørkenen
Det er en oase
Og jeg venter på deg
Uansett storm
Uansett hva som er tapt
Uansett hva som trengs
Uansett hva det koster
Jeg vil prise deg
Jeg vil prise deg
Tro, tro er substansen
Av ting vi håper på
Så jeg venter på deg
Håp, håp og fremtiden
Er dine planer for meg
Så jeg venter på deg
Jeg ser vannet stige
Jeg kjenner stormen som kommer
Når frykten er overveldende
Jeg hører, "Fred, vær stille"
Jeg ser vannet stige
Jeg kjenner stormen som kommer
Når frykten er overveldende
Jeg hører, "Fred, vær stille"
Deg, jeg vil prise Deg
Jeg vil prise deg
Uansett storm
Uansett hva som trengs
Jeg vil prise deg
Jeg vil prise deg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar