lørdag 18. juni 2022

Ikke gi opp

 Historien om gjenoppbyggingen av Jerusalem fortsetter. På onsdag hørte vi om hvordan motstanderne klarte å få gjenoppbyggingen stanset. Og det på tross av at vi visste at Gud hadde kalt dem til å bygge. Det så mørkt ut i kap 4, men i dagens kap 5 har de startet opp igjen, og vi leser vi bl.a.

 5Men Guds øye våket over jødenes eldste, slik at de ikke hindret dem i å bygge. 

Kjente jeg ble glad, og tenkte "Det gjelder å ikke gi opp! Han som er med oss er sterkere enn han som er i mot"

Og at Gud kan beskytte når motstanden er sterk får vi bl.a bekreftet i Apgj 5 

17Da sto ypperstepresten fram, og alle som holdt med ham, det var saddukeerpartiet. De ble fylt av nidkjærhet, 4:1. Matt 3:7.
18og la hånd på apostlene og satte dem i det offentlige fengslet. 19Men om natten åpnet en Herrens engel fengselets dører. Han førte dem ut og sa: 12:7,23. 20Gå av sted, stå fram i templet og forkynn alle dette livs ord for folket!

Guds verk SKULLE gå fram. Og det skal det fortsatt! Herre, takk for styrken og beskyttelsen vi har i Deg! Vi ber for Din menighet i dag, som er spredt rundt i hele verden. Vi er mange, og vi er forskjellige... Åh måtte den Hellige Ånds vind blåse igjen, så vi finner den rette veien! 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar