fredag 17. juni 2022

Frimodighet

 I går snakket jeg litt om å være kalt - selv om det ikke helt syntes. Jeg hadde nettopp lest i Esras bok, om Israel som var kalt av Gud til å gjenoppbygge Jerusalem - men som likevel møtte så stor motstand at all bygging ble stanset. Man kunne jo undre, var de egentlig kalt? Og vi VET at de var det.

I dag leste jeg i Apgj om Peter og Johannes som nettopp hadde opplevd et mektig helbredelsesunder. Det hele endte med at de ble kastet i fengsel. Så på tross av mektige bevis på at de var kalt av Gud, så havnet de altså i trøbbel. 

Men Peter hadde noe som motstanderne ikke hadde. Han var helt åpen for Guds kraft! Og tydelig på at underet som skjedde var ene og alene i kraft JESU NAVN. Så på tross av motstanden Peter møtte, fortsatte han å proklamere;

8Da sa Peter til dem, fylt av Den Hellige Ånd: Folkets rådsherrer og Israels eldste! 13:9. Luk 12:11,12. 9Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, Joh 10:32,38. 10så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud reiste opp fra de døde - ved ham står denne mannen helbredet for øynene deres. 3:6,16. 11Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Sal 118:22. Matt 21:42. Mark 9:12. 1Pet 2:4,6,7. 12Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Matt 1:21. Joh 1:12. 1Tim 2:5. 13Men da de så Peters og Johannes’ frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus.
14Og da de så mannen som var blitt helbredet stå ved deres side, kunne de ikke si imot. 

Absolutt sterkt å lese!
Herre, jeg ber for menigheten vår! I dag vil jeg spesielt be for de som ber. For vi trenger mange åpne hjerter. Så vi kan være mottagelig for denne kraften. Uten Deg kan vi intet gjøre. Jeg ber for alle som tilhører menigheten. Og for alle gjester som kjenner seg hjemme her :-) Jeg ber for hele området! Åh Herre, måtte de få smake og se at Du er god!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar