onsdag 15. juni 2022

Sterke møter

 I går skrev jeg om "tidenes bønnemøte", og det var det virkelig. Starten på noe som skulle vokse seg sterkt, og som fortsatt vokser. 

I dag har jeg lest om en helt spesiell gudstjeneste. Vi leser i Apgj 3:

3Da han så Peter og Johannes på vei inn i templet, ba han om en almisse. 4Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa: Se på oss! 5Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. 6Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå opp og gå! 9:34. 14:10. 7Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, 8og han sprang opp og sto og gikk omkring. Og han fulgte dem inn i templet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud.

Snakk om å få mer enn forventet :-) 
Og snakk om å ha noe å gi!

Mannen holdt seg nå nær til Peter og Johannes, og hele folket stimlet i forundring sammen om dem i den søylegangen som kalles Salomos søylegang. 5:12. Joh 10:23. 12Da Peter så dette, begynte han å tale til folket: Israelittiske menn! Hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor stirrer dere på oss, som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han kan gå?

Hvorfor ser dere forundret på oss? sa Peter. Og hadde jeg vært i folkemengden ville jeg nok vært blant de som stirret forundret. Men for Peter som hadde vandret med Jesus i noen år og virkelig sett og lært av ham - så var dette som det skulle være. 
Kjennet jeg vil be "Herre, hjelp oss!" Hva har jeg å gi? Hvor naturlig er det med under rundt meg? Jeg ville nok fortsatt vært en som stirrer forundret. 
Men én ting kan jeg i alle fall gjøre. Fortsette å be! Vi vil be til Den Hellige Ånd igjen blåser med sin mektige vind! Gaven vi allerede har fått, men som vi stadig trenger nye berøringer av. Peter fortsatte sin tale;

13 Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som dere forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulle løslates. 14 Men dere fornektet Den Hellige og Rettferdige, og ba om at en morder måtte bli gitt dere. 15 Men livets høvding drepte dere - ham som Gud reiste opp fra de døde. Det er ham vi vitner om. 16 Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. 17 Og nå, brødre: Jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, likesom også deres rådsherrer.18 Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. 19 Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet

Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet.
Igjen blir det viktig for meg å be Davids bønn fra salme 139 
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
        prøv meg og kjenn mine tanker.
   
 24 Se om jeg er på den onde vei,
        og led meg på evighetens vei.

Vis meg veien Herre! For vi lengter etter å se mer av Deg rundt oss! Mer av Deg gjennom oss.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar