onsdag 22. juni 2022

Frimodige forkynnere

 Fra Apgj 8 leser vi;

3Men Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. 4De som nå var blitt spredt, dro omkring og forkynte evangeliets ord. 

Jeg må si det med skam... men jeg syntes det i blant er vanskelig å dele evangeliet med andre som ikke tror. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal presentere det, eller hvordan det evnt vil bli mottatt. Jeg er ikke redd for å fortelle at jeg selv tror, men det vanskelig å forkynne. 

Men tenk på de første kristen?! For det første var det fare for deres eget liv, og de som de forkynte til, måtte også vite at dette budskapet kan koste dem livet... og likevel hadde de frimodighet!

Apgj forteller videre;

 Og mange vanføre og lamme ble helbredet. Mark 16:17. 8Og det ble stor glede der i byen.

For noen år siden hørte jeg noen undervise om den første kristne menigheten som ble så forfulgt. Forfølgelsen, som kanskje var den ondes plan om å ødelegge menigheten - der ble resultatet i stedet at den ble spredd. For de første kristne måtte jo flykte. Men til tross for forfølgelsen var de jo fortsatt like frimodig!

Gud hadde en større plan som den onde ikke kunne se. Paulus :-D

4Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? 22:7. 26:14. 5Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. 22:8. 26:15. 1Kor 15:9. 6Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre! 

Noen gjorde meg oppmerksom på det sterke i det Jesus sier til Paulus "Hvorfor forfølger du MEG?" Det var jo den første menigheten som ble forfulgt. Men Jesus identifiserer seg sterkt med oss. Han ER menigheten. Vi er Kristi legeme :-) som han elsker høyt.

OG for en forvandling! 

22 Men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte jødene som bodde i Damaskus, til taushet ved å bevise at Jesus er Messias. 
Jesus, i dag vil jeg grunne på dette med frimodighet. Den var ikke bare viktig for de som opplevde forfølgelse. Den er viktig i dag også. 
I luk 12 sier Jesus;11 Men når de fører dere fram i synagogene og for øvrigheter og myndigheter, så vær ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal forsvare dere med, eller hva dere skal si. 12 For Den Hellige Ånd skal lære dere i samme stund hva som bør sies.
Riktignok var oppmuntringen til de som ble forfulgt - men også vi har fått løfte om Den Hellige Ånd. 

Herre, jeg trenger å lære hvordan jeg mer og mer kan la meg lede av Deg. Du som vet hva jeg trenger å si, og trenger å dele. Jeg vil gjerne være med å bygge ditt rike! Herre, åpne mine øyne så jeg ser hva jeg skal gjøre. Åpne mitt hjerte så jeg er mottagelig for din ledelse. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar