torsdag 23. juni 2022

Bønn utretter noe

 I dagens kapittel er det to menn som får helt spesielle bønnesvar. Den første er Kornelius.

1I Cæsarea* var det en mann som hette Kornelius. Han var høvedsmann ved den hæravdelingen som ble kalt den italiske. *Cæsarea ved havet, den romerskelandshøvdingens bosted. 2Han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket og ba alltid til Gud. 3En dag, det var omkring den niende time, så han tydelig i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa: Kornelius! 4Kornelius stirret forferdet på ham og sa: Hva er det, herre? Engelen svarte ham: Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg.

Spennende å lese om ham at han alltid ba til Gud, og at han ikke bare gjorde det alene, men fikk med seg hele sitt hus. Så da Kornelius fikk dette mektige bønnesvaret, var det ikke etter en enkelt bønn - det var etter et kontinuerlig bønneliv. En absolutt god vane :-D

Den neste som får et mektig bønnesvar som først var vanskelig å forstå, er Peter. Også han hadde denne gode vanen.
Svaret han fikk var vanskelig å forstå, men han skulle få åpenbaringen senere. Det var Gud som forberedte Peter. 

28Han sa til dem: Dere vet hvor utillatelig det er for en jøde å ha samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. 11:3,9. 2Mos 23:32,33. 5Mos 7:2. Dom 2:2. Joh 4:9. 29Derfor kom jeg også uten innvendinger da jeg ble budsendt.


I dag ble jeg ekstra rørt av dette;
44 Mens Peter ennå talte disse ordene, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet.Ikke bare forberedte Gud ham, Gud jobber sammen med ham. Våger jeg å be om dette? At mine bønner skal være så virksomme som disse to sine bønner? Og at ordene jeg taler skal ha slik kraft, fordi Gud og jeg jobber sammen?
Jeg trenger den samme gode vanen som disse to. Ikke bare vanen til å lese og skrive med Guds Ord, men også stadig - som en livsstil - være i bønn til Gud. Så ja, jeg våger å be denne bønnen i dag. Herre, måtte jeg komme mer og mer inn i den vanen som disse karene hadde! Stadig søke Deg - det beste stedet å være! Åh Herre, jeg ber om vekkelse bland dine som tror. En bønnens vekkelse, og en vekkelse der det er kraft i ordene våre, nettopp fordi vi er i Deg!
Herre, veiled meg i dag! Jeg trenger Deg i møte med barna. I møte med kollegaer. I møte med familie og venner. I bønnemøtene. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar