torsdag 5. mai 2022

Søk først Guds rike!

 Kong Josjafat hadde inngått en pakt med en annen konge om at de skulle hjelpe og støtte hverandre. Dette høres jo absolutt bra ut. Jeg kan ikke forstå alt, jeg innrømmer det. Men jeg husker fra forrige kapittel at Gud bl.a. stiller spørsmålstegn ved at Josjafat spør en ugudelig konge om hjelp, i stede for å søke hjelp hos Herren som han til og med hadde tro til... 

I dagens kapittel (2.Krøn 19) møter kong Josjafat kritikk for sine valg. Og kritikk kan man jo ta imot på ulike vis. Noen bli sint og fornærmet og nekter å høre. Noen blir såret og gir opp. Ja, noen bli bitre også. 
Men det er også de som kanskje blir såret, men likevel kjenner seg takknemlig for kritikken. For uten den ville de ikke sett hvor viktig det var å vende om og endre det som ikke er bra. 

Slik reagerte kong Josjafat på kritikken;
 
1Men Judas konge Josjafat vendte uskadd hjem igjen til Jerusalem. 2Da gikk seeren Jehu, Hananis sønn, ut mot ham, og sa til kong Josjafat: Skal en hjelpe den ugudelige, og skal du elske dem som hater Herren? For dette hviler Herrens vrede over deg. 

16:7. 20:34. 3Likevel er det også funnet noe godt hos deg. For du har utryddet Astarte-bildene av landet og vendt ditt hjerte til å søke Gud. 17:3 ff.
4Josjafat ble nå en tid i Jerusalem. Siden dro han igjen ut iblant folket, fra Be’er-Sjeba til Efra’im-fjellene, og førte dem tilbake til Herren, deres fedres Gud.

5Han innsatte dommere i landet, i hver av de befestede byene i Juda. 5Mos 16:18.
6Og han sa til dommerne: Akt vel på det dere gjør! For dere dømmer ikke for mennesker, men for Herren, og han er hos dere så ofte dere dømmer. 3Mos 19:15. 5Mos 1:17. Rom 13:1 ff. 7Så la nå Herrens frykt være over dere! Vær varsomme med hva dere gjør. For hos Herren vår Gud finnes det ingen urett, og han gjør ikke forskjell på folk og tar ikke imot gaver. 5Mos 10:17. Apg 10:34. Rom 2:11. Gal 2:6. 8Også i Jerusalem innsatte Josjafat noen av levittene og prestene og noen av Israels slekters overhoder til å dømme i Herrens saker og rettstretter. For de var vendt tilbake til Jerusalem. 5Mos 17:8,9.
9Og han ga dem denne befaling: Slik skal dere gjøre i Herrens frykt, med troskap og med udelt hjerte
11b  
Ta nå fatt på verket med godt mot! Herren være med den som gjør det som rett er! 

Ingen tvil om at kongen hadde vendt om i sitt hjerte! 
Det neste kapitlet (2.Krøn 20) rører hjerte mitt STORT. Denne gangen, når krigen igjen truer, vet Josjafat hva han skal gjøre:

 12Du vår Gud, vil du ikke holde dom over dem? For vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store hæren som kommer mot oss, og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men til deg er våre øyne vendt. Dom 11:27. Sal 59:10. 123:1 ff. 13Og hele Juda sto der for Herrens åsyn, selv deres små barn, deres koner og deres sønner.
Og hvilket svar de fikk!
Så sier Herren til dere: Frykt ikke! Denne store hæren skal dere ikke være redde for. For denne krigen er ikke deres, men Guds. 16Dra ned mot dem i morgen! Da drar de oppover Hassis-bakken, og dere kommer til å møte dem ved enden av dalen midt imot Jeruel-ørkenen. 17Men det er ikke dere som skal kjempe her. Dere skal bare stille dere opp og stå og se den frelse Herren vil gi dere - dere fra Juda og Jerusalem. Frykt ikke og vær ikke redde! Dra ut mot dem i morgen, og Herren skal være med dere. 15:2. 2Mos 14:13. 18Da bøyde Josjafat seg med ansiktet mot jorden. Og hele Juda og alle Jerusalems innbyggere falt ned for Herrens åsyn og tilba Herren.

Det ble mye tekst i dag :-)  For en forskjell det ble når kong Josjafat først søkte Gud, i stede for å gå til den kongen han valgte i kap.18?
Minner meg om det Jesus oppfordret til i Matt 6;33 "Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg."

Herre, takk at Du er en nådens Gud! Det er ikke alt vi forstår, og i blant kan det kjennes vanskelig. Hjelp meg Herre, å være lydig når du rettleder meg. Eller når jeg møter berettiget kritikk. Hjelp meg å se og forstå når det er tid for omvendelse! For det er ikke noe som skjer bare én gang, det trengs hele tiden. Takk at Du veileder meg. Jeg ber stadig med kong Davids ord "Ransak og kjenn mitt hjerte. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei" 
Om jeg skulle kjenne på kritikk og formaning fra Deg, så vet jeg at hele hensikten er god. For Du er en GUD GUD.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar