lørdag 14. mai 2022

Gud kjemper for deg og meg.

 Jeg leser i Åpenbaringen disse dagene, det er ingen enkel bok. Og den har et stort spenn vil jeg si. Formaning og trøst, vrede og oppgjør, nåde og himmel. Det er mye jeg ikke forstår, men jeg leser og stoler på at Han viser meg det jeg trenger - i rette tid.

I dagens kapittel åpner med dette;

Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: sju engler med de sju siste plagene, for med dem er Guds vrede fullbyrdet. 

Det er skremmende og ikke helt enkelt å forstå den blandingen av en Gud som er vred, og en Gud som er full av nåde og kjærlighet. 
Men i dag tenkte jeg plutselig "Hvilken Gud ville han vært, om han bare snudde ryggen til all ondskapen vi ser rundt oss? Hvilken Gud ville han vært, om han bare tok meg i favn og trøstet meg, og sa at jeg ikke skulle bry meg om alt det onde. i stedet er Han er Gud og Far som reiser seg og kjemper - ikke bare for deg og meg, men I MOT all ondskapen. Og en dag skal Han stå som den eneste, sterke sanne Gud. Da har Han overvunnet ALT.

Store og underfulle er dine gjerninger,
           Herre Gud, du Allmektige.
           Rettferdige og sanne er dine veier,
           du konge over folkeslagene.
          
   
  4  Hvem skulle ikke frykte deg, Herre,
           og ære ditt navn?
          For du alene er hellig.
           Alle folkeslag skal komme
           og tilbe for ditt ansikt,
          fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.


Åh Herre, jeg ber om at min familie skal se Deg før - lenge før - du henter oss hjem. Kall på dem og dra dem til Deg Herre, jeg ber!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar