fredag 13. mai 2022

Fornyelse og helliggjørelse.

 2.Krøn 29 forteller om en fornyelse i Herrens hus. Jeg syntes det var både spennende og rørende, og det fikk meg til å tenke på vår egen menighet som lengter etter fornyelse og vekst. 

 2 Hiskia gjorde det som var rett i Herrens øyne, i ett og alt slik hans stamfar David hadde gjort.  3 I det første året han regjerte, i den første måneden, åpnet han dørene til Herrens hus og satte dem i stand.  4 Så lot han prestene og levittene komme, og han samlet dem på den åpne plassen mot øst.  5 Han sa til dem:
        «Hør på meg, levitter! Nå skal dere hellige dere selv og hellige huset til Herren, deres fedres Gud, og få urenheten ut av helligdommen!
 

Det nye testamentet snakker også om helliggjørelse. 
1.Kor 1;2 skriver "hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige"
Rom 6;19 "
Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige."
Rom 12;1-2 "
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne."
Og sist men ikke minst :-) Heb 12;14 "Uten helliggjørelse skal ingen se Herren"  Jeg ble gjort oppmerksom på at dette høyst sannsynlig handler om at jeg ved å leve helliggjort gjør Gud synlig for andre.   

Krønikerkapitlet fortsetter;

11 Mine sønner, vær nå ikke likegyldige! For dere har Herren utvalgt til å stå for hans ansikt og tjene ham, til å være hans tjenere og brenne røkelse.»

 25 Så lot han levittene stille seg opp i Herrens hus med symbaler, harper og lyrer, slik David og kongens seer Gad og profeten Natan hadde bestemt. For det var Herren selv som hadde gitt dette påbudet gjennom profetene sine. 26 Levittene sto der med musikkinstrumentene til David, og prestene med trompeter. 27 Da bød Hiskia at brennofferet skulle bæres fram på alteret. Og samtidig som ofringen tok til, begynte sangen for Herren og trompetene å lyde, sammen med instrumentene til David, Israels konge.
   
 28 Hele forsamlingen bøyde seg og tilba mens sangen lød og trompetene klang, og det varte til ofringen var slutt. 29 Da de var ferdige med ofringen, falt kongen og alle som var sammen med ham, på kne og tilba. 30 
Så bød kong Hiskia og stormennene at levittene skulle lovsynge Herren med ord av David og seeren Asaf. Og de sang lovsanger med stor glede og bøyde seg ned i tilbedelse.
  
Snakk om lovsangsfest :-) 

 34 Men det var for få prester til å flå alle brennofferdyrene. Derfor fikk de hjelp av sine brødre levittene til arbeidet var fullført og alle prestene hadde helliget seg. For levittene hadde helliget seg av et oppriktig hjerte, mer enn prestene.

Levittenes oppriktighet var blitt lagt merke til. 

Herre, i dag vil jeg først og fremst be for menigheten vår. Takk for lengselen jeg møter hos flere i vår menighet. Jeg ber for hver enkelt av dem. Herre, Du ser deres hjerter. Jeg ber om fornyelse i hjertene våre! For det vil jo påvirke oss som menighet. Herre, vis oss veien!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar