torsdag 12. mai 2022

Bønn for barna våre

Jeg leser om alle kongene i krønikerboken. Konger som gjør det som er godt i Herrens øyne, og konger som gjør det som er ondt. Og hvordan Gud rettleder dem, enten med velsignelse og hjelp, eller med vrede og dom... Det kan se hardt ut, men det er Guds kjærlighet som ligger bak også dette. For Han lengter etter at de skal omvende seg til Ham som er LIVET. 

Samtidig leser jeg i Joh åpenbaring. Også her ser vi en Gud som lengter etter å opprette en ny himmel og jord der bare godhet rår. Men før der kommer en dom... oppgjørets time. Jeg syntes det er både tøft og vanskelig å forstå. Men jeg forstår i alle fall at Gud ikke er en likegyldig Gud! Han er rettferdig, og Han har makt. All ondskap vil få sin dom.

Når jeg leser dette, kjenner jeg selvsagt en nød for familien som ennå ikke tror. For en dag skal ALLE se Ham og møte Ham. Jeg ber, som Abraham gjorde for Lot. Da Gud sendte sine engler til å redde Lots familie. Ja, til og med når Lot stod der og var i tvil, så tok englene tak i Lots hender og dro ham ut av byen. Med Abrahams bønner kunne de ikke gjøre noen ting før Lot var ute av byen. 

Det er en annen viktig ting jeg trenger å be. Herre, hva kan jeg gjøre her og nå? For min familie? Hvordan kan jeg formidle Deg til de som allerede har hørt, men ikke tror? Herre, jeg ber, vis meg veien. Måtte ditt lys skinne sterkere gjennom meg, så de kan se Deg gjennom meg. Jeg vet - det er fortsatt mye i meg som ikke er lik Deg... Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar