søndag 8. mai 2022

Eget hjerteforhold til Gud

 I går fortalte jeg om kong Joasj - den lille gutten som skulle arve kongetronen, men som måtte flykte for livet. Det virker for meg at Gud rett og slett rev ham til seg for å redde ham - og han vokste opp med presten Jojada. En mann med virkelig god påvirkningskraft, og som fikk flere med seg. Dagens kapittel forteller;

1Joasj var sju år gammel da han ble konge, og han regjerte førti år i Jerusalem. Hans mor hette Sibja og var fra Be’er-Sjeba. 2Kong 11:21. 12:1 ff. 2Joasj gjorde det som var rett i Herrens øyne, så lenge presten Jojada levde.

Dette verset er egentlig vakkert og trist på en gang. For den forteller om hvor viktig Jojada var. Men det forteller også at Joasj var åpen for påvirkning, men ikke sterk nok til å stå på egne bein...

15Men Jojada ble gammel og mett av dager, og han døde, Han var ett hundre og tretti år gammel da han døde.
16De begravde ham i Davids by hos kongene, fordi han hadde gjort vel mot Israel og mot Gud og mot hans hus. 17Men etter Jojadas død kom Judas høvdinger og kastet seg ned for kongen*. Og kongen hørte på dem. *med bønn om å få lov til å dyrke andre guder. 18Og de forlot Herrens, sine fedres Guds hus og dyrket Astarte-bildene og de andre avgudene. 

Tenk så mange år Joasj fikk med denne fantastiske presten som han så på som sin far. Jojada veiledet så godt han kunne - men det ser ut til at Joasj gjorde seg avhengig av dette. Hans eget forhold til Gud kan ikke ha vært personlig - antar jeg. For når Jojada ikke lenger levde, lot han seg lett villede...
Det er sunt å ha forbilder. Det er så bra å ha gode ledere. Ja til og med viktig. Men dersom dette ikke fører til at jeg selv får et personlig forhold til Gud - da hjelper det lite. Det er mitt eget forhold til Gud som er viktig når det stormer rundt meg. Så viktig og så bra at jeg selv kan gå rett til Gud, og ikke må gå via andre. 
Støtte og hjelp fra andre er både viktig å bra - men hjerteforholdet til Gud er det viktigste av alt.

Herre, i dag vil jeg takke Deg for akkurat dette - muligheten til å komme til Deg. Du som er en Far som lengter etter oss. Etter meg. Du vil mer enn gjerne være sammen med meg og veilede meg. Jeg ber for dagen i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar