mandag 9. mai 2022

Bli sterke i Herren, i Hans veldige kraft

Åpenbaringesboken er ikke enkel å forstå, å det er mange som har prøvd å tolke den. Jeg velger å ikke prøve... I blant kan jeg bli urolig også, fordi jeg ikke forstår den, og bli engstelig for det som måtte komme. Men det jeg finner stor trøst i, er at Gud har lovet å være med oss hele veien - uansett hva jeg måtte møte. Og jeg tror på at Gud har kontroll! HAN kjenner og vet alt som skal skje.

I dagen åpenbaringskapittel finner vi følgende;


Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler. 

Dan 10:13,20. 12:1. Jud 9. 8Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. 9Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. 20:2. 1Mos 3:1.Luk 10:18. Joh 12:31. 2Kor 11:3. 10Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. 11:15. Job 1:9-11. 2:4,5. Sak 3:1. Ef 5:5. 11De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. 12Derfor fryd dere, himler, og dere som bor i dem! Men ve jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. 

I Ef.6 leser vi denne oppfordringen;

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.

Herre jeg ber for dagen i dag. Måtte jeg alltid søke Deg, uansett hva jeg måtte møte. DU er trofast - måtte også jeg være det!! Takk at jeg ikke kjemper alene, men kan være sterk I DEG og din veldige kraft!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar