søndag 9. januar 2022

Vi er dyrt kjøpt

 Hver tirsdag er jeg så heldig å få være med i en bibelgruppe på nettet. Og sist uke var tema helliggjørelse. Jeg må innrømme at det er et temaet jeg ikke har hørt mest om. 

Det vi har hørt mest om de siste årene, er nåde. Jeg tror ikke det er bare fordi vi ønsker noe lettvint (selv om det for flere har blitt akkurat det...) Jeg tror det var et budskap mange trengte å høre den gangen det ble en viktig del av forkynnelsen. 

Men den viktigste forkynnelsen vi kan få, er jo hele pakka! Lære oss å forstå hele bildet. Om du forstår hva jeg mener? Kanskje vi har gått fra den "redde grøftekanten", krysset veien og havnet i "den sløve grøftekanten"?

I salme 25 sier David (og det er min bønn også!)

4 Herre, vis meg dine veier,
        og lær meg dine stier!
   
  5 La meg få vandre i din sannhet;
        lær meg, Gud, for du er min frelser.
        Jeg venter dagen lang på deg.

Budskapet om nåde står fortsatt fast. Det er jo selve grunnlaget. Det er takket være nåden at jeg kan få vokse og bli til den Gud ønsker at jeg skal være. Derfor ber jeg "Lær meg Gud!"

19Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. 3:16. Joh 2:21. 2Kor 6:16. Ef 2:21. 20Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud! (1.Kor.6)

Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.(Rom 12;1-2)

Gal.5;22-23 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. (2.Kor.4;16)

Og til slutt (og det blir min bønn også)

Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, 17 så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18 Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19 ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. 20 Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, 21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.

Til sist fra salme 51

  12 Gud, skap i meg et rent hjerte,

          gi meg en ny og stødig ånd.  

    14 Gi meg igjen gleden over din frelse,

          hold meg oppe med en villig ånd!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar