onsdag 5. januar 2022

Tro på Guds kraft

 1Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. 

v.4,13. 1:17. 2For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet. 1:23. Gal 6:14. 3Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, Apg 18:1,9. 2Kor 10:10. 12:5,9. 4og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, v. 1. 2Kor 12:12. 5for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. 

Jeg tror ikke noen er i tvil om at Paulus hadde stor kunnskap. Likevel sier han at han kom i svakhet, under stor frykt og beven. Et øyeblikk tenkte jeg at det hadde med hans fortid å gjøre - men han sier selv hva som var viktig. Troen skulle ikke bygge på ham - men på Gud og Guds kraft.

Jeg tror ikke jeg er alene om å beundre de som imponerer med kunnskapstale... Men samme hvor mange flotte taler vi hører, har det liten betydning dersom det ikke først og fremst peker på JESUS og får betydning vår vårt liv med Ham.

9Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. 5Mos 29:4. Jes 64:3. Jak 1:12. 10Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.

I dag vil jeg både be for, og takke for de som forkynner Ordet. Takke for alle som er rike på kunnskap OG Guds kraft. 
Måtte du fylle meg på nytt igjen Gud! Du som sa "Kjente du Guds gave, og hadde du visst... så hadde du bedt og fått" Jeg har begynt å kjenne Deg Herre, og lengter etter å lære mer. Derfor ber jeg til Deg. Fyll meg med ny kraft i dag. Med Ånden som åpenbarer Deg"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar