torsdag 6. januar 2022

Davids menn

 David er på flukt fra kong Saul, og måtte flykte i all hast. Han som hadde så mange med seg, og beundrere som hyllet og hedret ham - nå var han alene. 1.Sam 21 åpner slik;

David kom til presten Akimelek i Nob*. Og Akimelek kom skjelvende for å møte David, og sa til ham: Hvorfor er du alene og har ingen med deg?

David var alene, men ikke helt :-D Gud var fortsatt med ham. Det ser vi i det neste kapitlet;

Så dro David bort derfra og flyktet til hulen ved Adullam. Da brødrene hans og hele hans fars hus fikk høre det, dro de dit ned til ham. Jos 15:35. 2Sam 23:13. Sal 57:1. 2Og alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, samlet seg om ham. Han ble deres høvding. Det var omkring fire hundre mann som var med ham.

Jeg syntes dette var spennende. Det minner meg om det jeg leser i 1.Kor 1;

 26 Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt. 27 Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. 28 Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.

Det kunne virke som en skarve gjeng David hadde fått, men med Gud på sin side skjedde fortsatt store ting.

Også når jeg ser på meg selv kan jeg i blant bli skjelven og tenke "Hvordan skal jeg klare dette?" Da kan jeg tenke på hva HAN kan, bare jeg holder meg nær til Ham. Som kong Salomo også skrev Ord 16;3

3 Overlat hele ditt verk til Herren,
        så skal dine planer lykkes.

Det vil jeg gjøre i dag Herre, overlate mitt verk til Deg! Jeg ber for bønnemøtene våre, og for denne våren i barnehagen! Jeg ber for alle barn og voksne i barnehagen, og jeg ber for alle som kjenner lengsel etter å være med å be. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar