mandag 3. januar 2022

Nådegave

I bibelgruppen jeg er med i, ble det før jul undervist i nådegavene. Der ble jeg bl.a gjort oppmerksom på at gavene er av nåde - derav navnet nådegave. 

Når jeg leste dagens kapittel, 1.Sam 19, ble dette veldig tydelig. Saul hadde fått noe ondt over seg og var fast bestemt på å drepe David. Da flyter David til profeten Samuel. 

18Da David var flyktet og hadde sluppet unna, kom han til Samuel i Rama og fortalte alt det Saul hadde gjort mot ham. Han og Samuel tok av sted til Nevajot og bodde der.
19Og det ble meldt til Saul: David er i Nevajot ved Rama. 20Da sendte Saul noen menn for å ta David. Da de fikk se flokken av profeter som profeterte, og Samuel som sto foran dem, da kom Guds Ånd over Sauls sendebud, så de også profeterte. 10:5. 21Da Saul fikk vite dette, sendte han andre menn av sted, men også de profeterte. Så sendte Saul bud igjen for tredje gang, men også de profeterte. 2Kong 1:10. 22Da gikk han selv til Rama. Da han kom til den store brønnen i Seku, spurte han: Hvor er Samuel og David? De svarte: De er i Nevajot ved Rama. 23Da han så gikk dit, til Nevajot ved Rama, da kom Guds Ånd også over ham. Han gikk og profeterte hele veien til han kom fram til Nevajot ved Rama. 10:10 ff. 24Da tok også han av seg klærne. Også han profeterte mens han sto foran Samuel, og han falt ned og lå der naken* hele den dagen og hele natten. Derfor sier folk: Er også Saul blant profetene? 

Både Sauls menn og Sauls selv profeterte, og det var i alle fall ikke pga hvem de var eller hva de hadde gjort. Det var virkelig av nåde. Samtidig ser jeg jo også at de rett og slett kom inn i en hellig atmosfære. De hadde neppe profetert hjemme før de kom, eller når de kom hjem igjen. Det var noe som hendte der og da. 

Nå tror jeg det var av betydning at Samuel var der - en Guds mann som virkelig vandret i Guds nærvær hele tiden. Likevel tror jeg på at også det er av nåde. 
Men det handler også om valg. Samuel valgte å leve i Guds nærvær. Saul tok andre valg... for ham var makt, rikdom og ære viktigere enn Guds nærvær.

Kong David tok samme valg som Samuel. I salme 27;4 sier David;

Én ting ber jeg Herren om,
        og det ønsker jeg inderlig:
        at jeg får bo i Herrens hus
        alle mine levedager,
        så jeg kan se hans velvilje
        og grunne i hans tempel.

Herre, også jeg vil velge Deg! Måtte 2022 bli et år i ditt nærvær - hver dag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar