torsdag 13. januar 2022

Størst av alt er kjærlighet

 Jeg lengter etter å forstå mer, lære mer om åndelige gaver og det å vokse, helliggjørelse. Jeg ser opp til de som har opplevd mer av dette. 
Paulus sier jo også  i 1.Kor 12 "Strev etter de største nådegavene"

Det handler om å strekke seg mot Gud, og absolutt ikke om å få til noe. Det heter tross alt NÅDEgaver. Og Jesus sier jo også "Uten at dere blir i meg kan dere intet gjøre" Alt er av nåde, men vi må bli i Ham.

Jeg kan syntes dette med nådegaver er vanskelig. Og spennende på samme tid. Men da jeg leste overskriften på dagens kapittel, ble jeg faktisk glad. Dette er noe jeg forstå (enda det også ofte er vanskelig!) Det er noe jeg kan strekke meg mot. Og jeg tror faktisk at det er det første viktige steget å ta også. 1.Kor 13 - kalt kjærlighetens kapittel, har denne overskriften;

Større enn alle Åndens gaver er kjærligheten

Jesus gjorde mange tegn og under, men det største Jesus gjorde var så absolutt av kjærlighet. Han døde og oppstod for deg og meg!

Jeg velger å sitere hele kapitlet. Kjærligheten er ikke enkel heller... også her trenger jeg Guds nåde. Jeg tenker på at det er når jeg er I JESUS at Hans kjærlighet kan virke gjennom meg.

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.  2 Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.  3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.
   
  4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig.  5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde.  6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.  7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
   
  8 Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt.  9 For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 10 Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 12 Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 13 Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

Jak 4;8 sier 
Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn! 

Takk for din nåde Herre, takk at du vil rense mitt sinn - og siden fornye og gi vekst. Det tror jeg på. Takk at du kommer meg i møte Herre, av bare nåde. Måtte din kjærlighet vokse i meg, så andre kan se deg. 

Det var også noe jeg lærte i bibelgruppen sist. Dette med helliggjørelse (bl.a. la kjærligheten vokse) skal ingen se Gud ((Heb.12;14) De rundt oss ser jo Gud gjennom oss. Jeg har laaaangt igjen å gå ja... 
Jeg ber for dagen i dag, og de jeg skal møte. Jeg vil hvile i Deg! For det er DU som gir vekst Herre (1.Kor 3;7)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar