søndag 21. november 2021

Navnet JESUS

 Vi mennesker er så forskjellige! I dagens kapittel møter vi også veldig forskjellige mennesker, med ganske ulike holdninger.

Apgj 5 er et både sterkt og spesielt kapittel. Den åpnet bl.a. med et ektepar som latet som om de var fromme og storsinnede. De ønsket en ære de ikke hadde rett på... "Vi har solgt alt vi eier og gir det til dere"
Som Peter sa, var eiendommen deres egen. Også pengene når alt var solgt. Det var deres frie valg om de ville gi alt eller bare deler av pengene. Så det handlet ikke om gaven - men om holdningen deres. 

I slutten av kapitlet ser vi en helt annen type holdning. Flere apostler ble fengslet og pisket fordi de forkynte evangeliet. Men på tross av både motgang og smerte står det om dem;

glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld. 

Jeg tror at jeg selv ville grått i smerte og spurt Gud "Hva skjer nå?" Jeg tror Han ville både trøstet meg og gitt meg stryke. Men tenk at de kunne glede seg der og da, og så verdien i også dette? De visste at deres Herre og Mester også hadde lidd. 

At de hadde en stor dose av Guds kraft i seg ser vi ikke minst i at Gud løste dem ut gjennom stengte dører (v.23) og folk ble helbredet bare de nådde skyggen til Peter (v.15) 

Jeg tenker igjen på deres holdninger. Mens det første ekteparet vi hørte om ønsket ære for seg selv, var apostlenes eneste tanke å ære Gud. Tenker bl.a. på Peters ord i Apgj 3, der de hadde helbredet en mann som var lam. Peter sa;

Da Peter så dette, begynte han å tale til folket: Israelittiske menn! Hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor stirrer dere på oss, som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han kan gå?Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus

De var så overgitt til JESUS. Jeg har så mye å lære der!

Herre, i det siste har jeg blitt gjort oppmerksom på hvor stort og hvor viktig ditt navn er. Du som sa til dine disipler "I mitt navn skal dere..." Og det gjorde de også. I Jesu Kristi navn helbredet de syke. I Jesu navn døpte de, og i Jesu navn hentet de styrke. Ja, de var til og med glade for lidelsen de møtte for dette NAVNET skyld. 

Navnet over alle navn er JESUS - det ligger så mye mer i dette enn vi tidligere har hørt om. I dag vil jeg be med Ef.1 igjen som sier;

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, Jes 11:2. Kol 1:9. 18og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,2Kor 4:4,6. 19og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. 3:7,20. 6:10. 2Kor 13:4. Fil 3:21. 20Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, Sal 110:1.Apg 2:24,32. Rom 8:34. 1Kor 15:25. Heb 8:1. 21over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 2:2. 3:10. 6:12. Fil 2:9. Kol 1:16. 2:10 22Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, 4:15. Sal 8:7. Matt 28:18. Kol 1:18. 23som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. 

JESUSIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar