lørdag 20. november 2021

Josva

 I dagens kapittel (Josva 24) så dør Josva, og kapitlet avslutter slik;

Og Israel tjente Herren så lenge Josva levde, og så lenge alle de eldste var i live, de som overlevde Josva, de som kjente til alle de gjerninger som Herren hadde gjort for Israel.

Tankevekkende vers. Det ligger liksom i ordene at ting ble vanskeligere når Josva og hans ledere ikke lenger var der. La oss be for våre ledere! Men det var ikke bare lederne som gjorde at de tjente Herren. De hadde også sett de gjerninger Herren hadde gjort.
Så vi ber også for alle troende. Herre, hvordan kan jeg gjøre Deg mer synlig i mitt liv? I mitt område...?

I Apgj 4 blir Peter og Johannes fengslet for sin tro. Men de hadde mer enn en teoretisk tro... De levde virkelig i det Jesus lærte dem. Datidens prester og ledere likte ikke budskapet, likevel undret de seg og sa i v.16;

 "Hva skal vi gjøre med disse menneskene? For det er klart for alle som bor i Jerusalem at et tydelig tegn er skjedd ved dem. Det kan vi ikke nekte."

Jeg ønsker at våre bønnemøter vokser, at flere og flere kjenner en lengsel etter å komme nærmere Gud. For bare I HAM kan vi bære frukt. Bare I HAM kan Jesus bli mer synlig i oss. Jeg trenger også fornyelse. Virkelig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar