fredag 19. november 2021

Det jeg har ...

Peter og Johannes gikk sammen opp til templet ved bønnens time, som var den niende. Og en mann som hadde vært lam fra mors liv av, ble båret dit. Hver dag la de ham ved den tempeldøren som kalles Den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i templet, om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i templet, ba han om en almisse. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa: Se på oss! Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå opp og gå! Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring. Og han fulgte dem inn i templet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud.

Helt fantastisk åpning av Apgj 3. Den lamme mannen så på dem, og håpet å få noe av dem. Jeg antar at han fikk mer enn han håpet på :-D
"Det jeg har gir jeg deg" sa Peter. Han får meg absolutt til å reflektere over hva jeg selv har. Hva har jeg å gi?

Når Peter fortsetter sin tale, blir jeg igjen forundret;

   Da Peter så dette, begynte han å tale til folket: Israelittiske menn! Hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor stirrer dere på oss, som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han kan gå?

Jeg må innrømme at det er vanskelig å ikke se på Peter med stor beundring. Selv om Peter har rett - det var ikke Peters egen kraft som gjorde mannen frisk. Det var navnet JESUS. Uten dette hadde selv ikke Peter hatt en sjanse. Likevel får han min beundring for å være så åpen for Guds kraft. 

Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. 

Gjennom dette underet fikk Peter full oppmerksomhet, og den bruker han til å forkynne evangeliet for dem.

Kjære Gud - jeg lengter etter å vokse. Komme et steg videre. Alt jeg kan gjøre, er å søke nærmere Deg. Bare fortsette å være i din nærhet. Herre, jeg ber for dagen i dag. For familie og venner, for barn og kollegaer på min arbeidsplass. Velsigne dem Herre! Også ber jeg om ny kraft og visdom. Fremfor alt KJÆRLIGHET.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar