torsdag 18. november 2021

Ikke alt er som det ser ut

Av og til kan vi være litt for raske til å dømme. Det fikk Israel erfare i Josva 22

10 Da Ruben-sønnene, Gad-sønnene og halvparten av Manasses stamme kom til områdene ved Jordan, i Kanaan, bygde de et alter der ved Jordan, et alter så stort at en kunne se det lang vei. 11 De andre israelittene hørte rykter om at disse stammene hadde bygd et alter i områdene ved Jordan, nær grensen av Kanaan, på den andre siden av israelittenes område. 12 Da de hørte det, kom hele Israels menighet sammen for å gå til krig mot dem.

Heldigvis sendte de først presten og noen høvdinger for å snakke med dem. Det ble en bra og viktig samtale, og kapitlet slutter slik;

 30 Da presten Pinhas og folkets ledere og ættehøvdingene i Israel som var med ham, hørte hva Ruben-sønnene, Gad-sønnene og Manasse-sønnene sa, syntes de godt om det. 31 Og presten Pinhas, sønn av Elasar, sa til Ruben-sønnene, Gad-sønnene og Manasse-sønnene: «Nå skjønner vi at Herren er midt iblant oss, siden dere ikke har satt dere opp mot ham med dette. Dermed har dere berget israelittene fra å rammes av Herrens hånd.»
   
 32 Så skiltes presten Pinhas, Elasars sønn, og de andre lederne fra Ruben-sønnene og Gad-sønnene. De drog hjem igjen fra Gilead til Kanaan og fortalte israelittene hva de hadde hørt. 33 Israelittene syntes godt om svaret. De priste Gud og tenkte ikke mer på å gå til strid mot Ruben-sønnene og Gad-sønnene for å ødelegge det landet de bodde i. 34 Ruben-sønnene og Gad-sønnene kalte alteret «Vitne»; for de sa: «Det skal være et vitne for oss om at Herren er Gud.»

Det er viktig å ta seg tid til å lytte også, ikke bare fyre løs :-D

Herre, vi trenger Deg som vår rådgiver og veileder. Du som alltid har den store oversikten. Du som gransker hjerter. 
Herre, jeg ber for de som strever i relasjoner i dag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar