mandag 22. november 2021

Dom 2

 I Dom 2 kan vi lese dette;

Da reiste Herren opp dommere, og de frelste dem fra røvernes hånd. 3:9,10,15. Sal 106:43. Apg 13:20.
17Men heller ikke mot sine dommere var de lydige. De var troløse og drev hor med andre guder og tilba dem. De vek snart av fra den veien deres fedre hadde vandret i lydighet mot Herrens bud, og de gjorde ikke som de. 18Når så Herren reiste opp dommere for dem, da var Herren med dommeren og frelste dem av deres fienders hånd så lenge dommeren levde. For Herren hadde medynk med dem når de sukket over disse som plaget og undertrykte dem. 19Men når så dommeren døde, falt de fra igjen, og for verre fram enn sine fedre

Jeg så virkelig nåde i disse Ordene. Gud hadde satt Israel på valg. Å holde seg nær til Ham og holde Hans bud så ville det gå dem godt. Men om de forlot både Gud og loven, så ville det gå dem ille. 

Så ble hele dette slektleddet samlet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en annen slekt, som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerningene han hadde gjort for Israel. 5Mos 31:16. Jer 4:22. 11Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og dyrket Ba’alene.

Det er trist at det er slik... de mistet noe mellom generasjonene. Jeg tror det er slik i dag også. Nye generasjoner trenger egne erfaringer og opplevelser.

Det står videre om Israel i dagens kapittel;
Da reiste Herren opp dommere, og de frelste dem fra røvernes hånd. 3:9,10,15. Sal 106:43. Apg 13:20.
17Men heller ikke mot sine dommere var de lydige. De var troløse og drev hor med andre guder og tilba dem. De vek snart av fra den veien deres fedre hadde vandret i lydighet mot Herrens bud, og de gjorde ikke som de. 18Når så Herren reiste opp dommere for dem, da var Herren med dommeren og frelste dem av deres fienders hånd så lenge dommeren levde. For Herren hadde medynk med dem når de sukket over disse som plaget og undertrykte dem. 19Men når så dommeren døde, falt de fra igjen

Så glad jeg er for at Gud aldri ga opp. Riktignok måtte Israel møte sine konsekvenser. Gud stod ved sitt Ord. Men han ga dem ikke opp. 
Jeg har også lest i Ef.1 i dag, som forteller om Guds frelsesplan. 

I kjærlighet har han,
        av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
        å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,
   
  6 til pris og ære for hans herlighet
        og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.
   
  7 I ham har vi forløsningen
        som ble vunnet ved hans blod,
        tilgivelse for syndene.
        Så stor og rik er hans nåde,
   
  8 som han i rikt mål har latt oss få.
        Slik gav han oss all visdom og innsikt,
   
  9 da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet,
        den frie beslutning han hadde fattet
   
 10 om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne:
        å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.

Herre, jeg ber for vår generasjon! Du sendte dommere til Israel som kunne lede dem på rett vei. I dag vil jeg be spesielt for dem som forkynner ditt Ord. Måtte det gi håp og liv til vår generasjon. Måtte det skape noe som gjør at de får egne erfaringer og oppdager hvem DU ER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar