onsdag 24. november 2021

Saulus blir Paulus

 I Apgj 9 opplever Saulus et radikalt møte med Jesus. 

det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn: Ananias! Han svarte: Her er jeg, Herre! 22:12 ff. 1Sam 3:10.
11Og Herren sa til ham: Stå opp og gå bort i den gaten som kalles Den Rette, og spør i Judas’ hus etter en ved navn Saulus, fra Tarsus. For se, han ber! 21:39. 22:3. 12Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. 6:6. 9:17. Mark 5:23. 13Men Ananias svarte: Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. 14Og her har han fullmakt fra yppersteprestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn.v.2,21. 15Men Herren sa til ham: Gå av sted! For et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. 13:2. 26:16,17. Gal 1:15,16. 16For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. 20:23. 21:11. 2Kor 11:23 ff. Fil 1:29. Kol 1:24. 17Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd. 18Og straks falt det likesom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt. 

Igjen blir jeg grepet av hvor tydelig Gud er. Det er ikke slik at Saulus begynner å ane at han kan ha tatt feil - nei, han blir rett og slett både blendet og slått i bakken, og talen er helt klar "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?" 
Ja, akkurat disse Ordene er også sterke. For det var jo menigheten Saulus forfulgte - men Jesus identifiserte seg helt med dem. Han sa også en gang "Det du gjør mot en av mine minste, det gjør du mot meg"
Gud hadde like tydelig tale til Ananias. Både hvor han skulle gå, hvem han skulle møte, og hva han skulle si.

Gud - det er nesten så jeg kjenner at jeg savner deg...enda jeg vet at Du er her. Herre, åpne mine ører så jeg hører deg. Åpne mine øyne så jeg ser Deg. Og aller mest, åpne mitt hjerte så jeg er mottagelig for Deg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar