torsdag 25. november 2021

Hvorfor skjer det så lite?

 Spørsmålet ble stilt i bibelgruppa jeg er med i, og jeg skal innrømme at jeg har spurt om det samme selv flere ganger...

I dagens tekst, som er Dom 6 og Apgj 10 møter vi Gideon og Kornelius. Det ble så sterkt for meg i forhold til dette. Gideon var i en svært vanskelig situasjon, både materielt og åndelig vil jeg si. De ble truet av fiender stadig vekk. Fiender som ødela alt de hadde å leve av. I tillegg tilba folket avguder og hadde glemt hvem Herren var tror jeg. Og midt oppi dette opplever Gideon et sterkt møte. Det er hans reaksjon jeg kjenner igjen.

Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham: Herren er med deg, du djerve kjempe! 13Men Gideon sa til ham: Hør på meg, Herre! Er Herren med oss, hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om, når de sa: Førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midianittenes hånd. 2Mos 13:14. Sal 44:10,10. 14Da vendte Herren seg til ham og sa: Gå av sted, så sterk som du er, så skal du frelse Israel av midianittenes hånd! Har ikke jeg sendt deg? 

Guds reakskjon på Gideons svar er også herlig. På tross av Gideons både tvil og reaksjon, så fortsetter Gud sitt arbeid og sitt kall til Gideon. Og jeg skal si det skjer saker etter dette!!

I Apgj 10 møter vi Kornelius som trofast er i bønn til Gud. Nå vet jeg jo ikke hva han har opplevd tidligere, men hans reaksjon da han møter en engel får meg til å ane at dette er noe helt nytt for ham. 

En dag, det var omkring den niende time, så han tydelig i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa: Kornelius! 4 Kornelius stirret forferdet på ham og sa: Hva er det, herre? Engelen svarte ham: Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg.

Også han opplever radikal forvandling etter dette. Disse tekstene gir meg håp og lengsel etter at også vi skal få oppleve noe nytt! Engelens svar til Kornelius er også en oppmuntring til å be!

Herre, jeg ber og lengter etter noe nytt, både i mitt liv og i vår menighet. Noe som kan påvirke hele vårt område - ja hele vårt land!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar