tirsdag 7. september 2021

Josva 20-21

Herren talte til Josva og sa:  2 Si til israelittene at de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem om gjennom Moses.  3 Dit skal en drapsmann kunne rømme når han har slått noen i hjel av vanvare, uten forsett. Når noen av dere søker tilflukt fra den som vil ta blodhevn,  4 kan han rømme til en av disse byene. Så skal han gå til byporten, stille seg ved inngangen og tale sin sak for de eldste der i byen. Og de skal ta imot ham i byen og gi ham et sted hvor han kan bo.  5 Når så blodhevneren kommer etter drapsmannen, skal de ikke utlevere ham. For det er jo uten forsett han har slått sin landsmann i hjel; han har ikke båret nag til ham før.  6 Han skal få bo der i byen til han har stått til rette for menigheten der og fått sin dom, eller til han som på den tid var øversteprest, er død. Da kan drapsmannen vende tilbake til sin egen by som han rømte ifra, og til sitt hus.

Slik åpner dagens første kapittel. Siden Israel hadde en lov som sa "øye for øye og tann for tann" kunne det fort bli texas... som vi sier. Så bra at Gud tenke på et fristed, så den uheldige i det minste kunne få en rettferdig dom først?
Jeg måtte smile litt også, for dette minnet meg om en lek vi ofte lekte som barn. Vi skulle løpe etter hverandre og fange hverandre. Men noen områder kalte vi friområde. Om vi rakk å komme oss innenfor dette området, kunne vi rope "fritt" og ingen kunne ta oss der. 

Også i dag har vi et friområde; JESUS Kol.3;3 sier "deres liv er skjult i Kristus" Men heldigvis er vi mer enn det - vi er arving (Ef.1;11) og borger av Guds rike

Det neste kapitlet avslutter slik;

Guds løfter går i oppfyllelse
43 Således gav Herren Israel hele det landet som han med ed hadde lovt å gi deres fedre. De inntok landet og bosatte seg der. 44 Herren gav dem fred på alle kanter, slik som han hadde lovt fedrene. Ingen av deres fiender kunne stå seg mot dem; for Herren gav alle fiendene i deres hånd. 45 Av alt det gode Herren hadde sagt til Israels ætt, var det ingen ting som slo feil. Alt ble oppfylt.

To sanger jeg tenker på er "Du er mitt skjulested" og "Løftene kan ikke svikte"

Herre, i dag takker jeg for hva jeg har i Deg! Jeg ber med Paulus gjennom Ef.1;

17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere (og jeg) få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så vi lærer Gud å kjenne. 18 Måtte han gi vårt hjertes øye lys, så vi forstår hvilket håp han har kalt oss til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, 19 og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke 20 reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, 23 som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

AMEN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar