onsdag 8. september 2021

Neh 12

 Sist søndag startet vi opp igjen på Salem Åros etter en lang pause pga pandemi. I dag skal vi ha vårt første bønnemøte. Det var litt spennende å lese dagens kapittel og sammenligne litt. Israel har heller ikke hatt gudstjeneste på lang tid, men nå er Jerusalems murer gjenreist og tjenestene gjeninnsatt. Det er en stor dag som beskrives i dagens kapittel.

 30 Da prestene og levittene hadde renset seg selv og så hadde renset folket, portene og muren, 31 lot jeg stormennene i Judea stige opp på muren. Så stilte jeg opp to store lovsangskor. Det ene gikk til høyre nedover muren mot Askeporten. 32 Etter dem fulgte Hosjaja og halvparten av stormennene i Judea, 33 Asarja, Esra, Mesjullam, 34 Juda, Benjamin, Sjemaja og Jeremia. 35 Så kom noen av prestene med trompeter. Det var Sakarja, sønn av Jonatan, sønn av Sjemaja, sønn av Mattanja, sønn av Mikaja, sønn av Sakkur, Asafs sønn, 36 og hans brødre, Sjemaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Ma’ai, Netanel, Juda og Hanani. De bar de musikkinstrumentene som gudsmannen David hadde bestemt, og Esra, den skriftlærde, gikk foran dem. 37 De gikk forbi Kildeporten og videre rett opp trappen til Davids-byen. Så gikk de ned den trappen som fører til muren ved Davids slott, og fram til Vannporten i øst.
   
 38 Det andre koret gikk til venstre, og jeg fulgte etter med den andre halvparten av folket. Vi gikk oppe på muren, forbi Ovnstårnet, bort til Den brede muren, 39 så over Efraim-porten, Gamleporten og Fiskeporten, forbi Hananel-tårnet og Mea-tårnet, fram til Saueporten, og stanset ved Fengselsporten.
   
 40 Så stilte de to korene seg opp ved Guds hus. Det samme gjorde jeg og halvparten av forstanderne med meg, 41 videre prestene Eljakim, Ma’aseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Sakarja og Hananja med sine trompeter, 42 og så Ma’aseja, Sjemaja, Elasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam og Eser. Så stemte sangerne i under ledelse av Jisrakja. 43 Den dagen bar de fram store offer, og de var glade; for Gud hadde gitt dem stor glede. Kvinnene og barna gledet seg også, og jubelropene i Jerusalem kunne høres lang vei.

46 Allerede i gamle dager, i Davids tid, ble Asaf leder for sangerne og hadde ansvaret for lov-og takkesangene til Gud. 

Måtte ta med dette verset også, som forteller hvor viktig lovsangen også er. Jeg har ofte bedt "Herre, lær meg å be!" Jeg syntes det er så godt å lese, og gjør det daglig. Føler jo samværet med Gud gjennom det, og ser det som en del av bønnen. Men det er ikke nok for meg. Jeg trenger også bønn. Og i dag ble jeg minnet om "Herre, lær meg å lovsynge og tilbe Deg" Bønn er et stort tema!

Jeg ber for Salem Åros i dag! Takk for at det har startet opp igjen! Måtte det være et sted hvor mennesker kan finne Deg først og fremst, men også et sted hvor felleskapet er preget av Deg!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar