mandag 6. september 2021

ApGj 22

I dag var det to ting jeg la spesielt merke til fra dagens kapittel. Det første var at Gud også regnet med oss. Frelsen var ikke bare for jødene, men for hele verden!

 21 Men Herren sa: «Dra bort herfra, for jeg vil sende deg ut til hedningfolkene.»

Det andre jeg la merke til, var hvilken betydning det hadde for Paulus å være romersk borger;

 25 Men da de spente ham fast for å piske ham, spurte Paulus offiseren som var til stede: «Har dere lov til å piske en romersk borger som ikke engang har fått dom?» 26 Da offiseren hørte det, gikk han til kommandanten og meldte: «Mannen er jo romersk borger. Hva er det du tenker på?» 27 Kommandanten gikk da selv til Paulus og sa: «Si meg, er du romersk borger?» «Ja,» svarte han. 28 Kommandanten sa: «Det kostet meg mange penger å få den borgerretten.» «Men jeg er født til min,» svarte Paulus. 29 De som skulle forhøre ham, trakk seg da raskt unna. Og kommandanten ble engstelig da han forstod at han hadde lagt en romersk borger i lenker.

Vi er arving og borger av den himmelske riket. Det har vi ikke betalt et øre for - Jesus kjøpte oss fri med sitt liv. Så Gud selv betalte den høye prisen for at du og jeg kunne bli borger av dette riket. Og her finner vi bl.a. frelse og beskyttelse.

I en lovsang synger vi bl.a. "Jeg er barn av en Konge, jeg er født på ny. Jeg er arving og borger av en annen by"

Rom 8 sier;
 14 Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. 15 Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: «Abba, Far!» 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. 17 Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham; så skal vi også få del i herligheten sammen med ham.

Vi er frelst av nåde, det er en gave. Når vi tar imot den, er det vår tur til å gjøre vår del. Men heldigvis har vi løftet om at Han er med oss hver dag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar