fredag 16. juli 2021

Salme 120-124

 Fra dagens salmer velger jeg ut dette;

120  

En sang ved festreisene.
        Til Herren ropte jeg i min nød,
        og han hørte min bønn.

   
  2 Frels meg fra lepper som lyver,
        fra falske tunger, Herre!

6 Altfor lenge har jeg bodd
        blant folk som hater fred.
   
  7 Jeg ønsker fred; men sier jeg et ord,
        så er de klare til strid.

Det er godt at jeg kan komme til Gud med alt. Også om situasjonen jeg evnt måtte være i... I blant kan det være tid for endringer, og det er ikke alltid så enkelt.

121

Denne salmen er en kjent lovsang, og det er absolutt verdt å dele hele

Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene:
        Hvor skal min hjelp komme fra?
   
  2 Min hjelp kommer fra Herren,
        han som skapte himmel og jord.
   
  3 Han lar ikke din fot bli ustø,
        din vokter blunder ikke.
   
  4 Nei, han blunder ikke og sover ikke,
        Israels vokter.
   
  5 Herren er din vokter, Herren er din skygge,
        han er ved din høyre hånd.
   
  6 Solen skal ikke stikke deg om dagen
        og månen ikke skade deg om natten.
   
  7 Herren skal bevare deg fra alt ondt
        og verne om ditt liv.
   
  8 Herren skal bevare din utgang og din inngang
        fra nå og til evig tid.

122

Jeg er glad når de sier til meg:
        «Vi vil gå til Herrens hus.»

 6 Be om fred for Jerusalem!
        Måtte de som elsker deg, leve trygt!
   
  7 Måtte fred få råde bak dine murer,
        trygghet i dine borger!
   
  8 For mine brødres og frenders skyld
        sier jeg: «Fred over deg!»
   
  9 Fordi Herren vår Gud har sitt hus i deg,
        ber jeg at det må gå deg vel.

123

Jeg løfter mine øyne til deg,
        du som troner i himmelen,
  

        slik retter vi blikket mot Herren vår Gud,
        inntil han viser oss nåde.

124

En takkesalme hvor jeg også velger å legge ved hele

En sang ved festreisene. Av David.
        Hadde ikke Herren vært med oss
        – så skal Israel si –
   
  2 hadde ikke Herren vært med
        da mennesker reiste seg mot oss,
   
  3 så hadde de slukt oss levende
        da deres vrede flammet imot oss;
   
  4 da hadde vannet revet oss bort
        og flommen skylt over oss,
   
  5 da hadde de veldige vannmassene
        veltet inn over oss.
   
  6 Lovet være Herren,
        som ikke gav oss til rov for deres tenner!
   
  7 Vi har sluppet fri som fuglen
        fra fuglefangerens snare.
        Snaren er revet i stykker,
        og vi har sluppet fri.
   
  8 Vi har vår hjelp i Herrens navn,
        han som skapte himmel og jord.


Om ikke Herren hadde vært med - hvor hadde jeg vært i dag? 
Jeg er så takknemlig for at jeg har fått leve livet sammen med Ham! 
Takk for at jeg fortsatt kan få legge livet mitt i dine hender Herre!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar