torsdag 8. juli 2021

Neh 3

I dagens kapittel ramses det opp mange navn. Det er de som samarbeider om å få i stand Jerusalems murer. Bare tre små detaljer vil jeg ta fram. 

4 Ved siden av dem arbeidet Meremot, sønn av Uria, Hakkos’ sønn, videre Mesjullam, sønn av Berekja, Mesjesabels sønn, og dernest Sadok, sønn av Ba’ana.  5 Ved siden av dem arbeidet mennene fra Tekoa. Men deres stormenn ville ikke bøye nakken og arbeide for sin herre.  6 Gamleporten ble satt i stand av Jojada, sønn til Paseak, og Mesjullam, sønn til Besodja. De tømret den av bjelker og satte inn dører med lås og slå.  7 Ved siden av disse arbeidet Melatja fra Gibeon, Jadon fra Meronot og mennene fra Gibeon og Mispa, som hørte inn under stattholderen vest for Eufrat.  8 Ved siden av dem arbeidet gullsmeden Ussiel, sønn av Harhaja, og dernest Hananja, en av salveblanderne. De bygde opp igjen byen fram til Den brede muren.  9 Ved siden av dem arbeidet Refaja, sønn av Hur. Han var leder for den ene halvparten av Jerusalems-området. 10 Ved siden av ham arbeidet Jedaja, sønn av Harumaf, rett foran sitt eget hus, og dernest Hattusj, sønn av Hasjabneja.

Tenk å ha en kollega som heter MEREMOT :-D 
Det er i alle fall bedre enn den gjengen som ikke ville bøye nakken og hjelpe til... 
Også var det dette siste da. Jeg er så heldig å ha min arbeidsplass bare 700 m fra der jeg bor. Og her var det til og med noen som hadde kortere reisevei enn meg :-D

Det var artig å lese alle navnene i dagens kapittel. Det var mange som fikk sine navn skrevet inn i historien for denne fantastiske opplevelsen det må ha vært, å bygge opp igjen Jerusalems murer.

Herre, i dag ber jeg for alle troende som er med å bygge ditt rike! Måtte jeg være en medarbeider med navnet MEREMOT :-D og ikke blant dem som ikke vil bøye nakken og hjelpe til... Måtte jeg være klar der Du leder vei! Enten det er rett utenfor huset, eller på reise.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar