tirsdag 6. juli 2021

Josva 10

 Det er nesten rart å tenke på at Josva var mer enn 85 år gammel, når vi leser hvilken styrke han hadde både som leder og som kriger. Ingen tvil om at det var en sterk mann, både fysisk, psykisk og åndelig :-)

Men den største styrken hadde han likevel i sin tro på Gud. Gud var mektig tilstede, ja han var faktisk med på Josva sitt lag!

  8 Herren sa til ham: «Vær ikke redd for dem! Jeg gir dem i din hånd. Ikke én av dem skal greie å stå seg mot deg.»  9 Josva kom uventet over dem, etter at han hadde vært på veien fra Gilgal hele natten. 10 Herren skapte forvirring i rekkene da israelittene kom, så fienden led et stort nederlag ved Gibeon. Siden forfulgte Josva dem på veien oppover mot Bet-Horon, helt til Aseka og Makkeda, og hogg dem ned. 11 Mens de flyktet for israelittene og var kommet til bakken ved Bet-Horon, lot Herren store hagl falle ned over dem fra himmelen, hele veien fram til Aseka, så de falt døde om. De som ble drept av haglskuren, var flere enn de som israelittene drepte med sverd.

Jeg skriver ikke så ofte her inne lenger... som jeg har forklart tidligere, er jeg med i en bibelleseplan sammen med flere andre, gjennom YouVersion. Kan anbefales :-) Og i disse dager handler det om utgangen av Egypt. Også her ser vi Guds sterke hånd! Og flere ganger sier Gud "Da skal de sanne at JEG ER Herren" 

Tenk hvilken Gud vi tror på! En som vil kjempe for vår sak. 
Herre, i dag ber jeg for min familie, mine venner, min arbeidsplass, vårt hjemsted, vår menighet. Vi ber for vårt land og vår regjering. Og vi ber for Israel som fortsatt er Ditt folk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar