onsdag 21. juli 2021

Josva 11

 Dagens kapittel handler om krig... sånn sett er det et både tøft og vanskelig kapittel. Men jeg antar også at det var slik kongene vant sine områder den gangen. De dro på tokt...

Gud hadde lovet dem dette landet, men det var ikke et ferdigkjempet og ledig område. De måtte ta opp kampen og vinne det. 
Jeg tenker at det er på samme måte med vår frelse. Gud har lovet oss den, men den daler ikke bare ned i fanget. Det er også en kamp. "Mer land å innta" Men slik Gud var med Josva, er han også med oss! Hver dag.

Kampen Josva møtte var ikke liten. Men det var heller ikke hjelpen og styrken fra Gud :-D

Da Jabin, kongen i Hasor, fikk høre om dette, sendte han bud til Jobab, kongen i Madon, til kongene i Sjimron og Aksjaf  2 og til de andre kongene i nord, både i fjellbygdene og i Jordan-dalen sør for Kinneret, i lavlandet og i høylandet ved Dor ut mot havet.  3 Han sendte bud til kanaaneerne både i øst og vest, til amorittene, hetittene og perisittene, til jebusittene i fjellbygdene og hevittene ved foten av Hermon, i Mispa-landet.  4 De drog ut med hærene sine, en flokk så tallrik som sanden på havets strand, med hester og vogner i stor mengde.  5 Alle disse kongene kom sammen. De drog til Merom-elven og slo leir der for å gå til kamp mot Israel.
   
  6 Da sa Herren til Josva: «Vær ikke redd for dem! I morgen på denne tid skal jeg sørge for at de ligger falne foran israelittene. 

5.Mos 33;25 sier "Som dagen er skal din styrke være" og i Matt 28;20 sier Jesus "Å se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende"

Herre, takk for frelsen, og for ditt løfte om å være med hver dag! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar