søndag 6. juni 2021

Salme 119; 1-59

Dagens salme er en fryd å lese, en lovsang til Ordet!

       
   
  2 Salige er de som tar vare på hans lovbud,
          som søker ham av hele sitt hjerte.
          
   
  3 De gjør ikke urett,
          men går på hans veier.

7 Jeg priser deg av et oppriktig hjerte
          når jeg lærer dine rettferdige lover.

          
   
 10 Jeg søker deg av hele mitt hjerte,
          la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud!
          
   
 11 Jeg gjemmer ditt ord i hjertet
          så jeg ikke skal synde mot deg.
          
   
 12 Velsignet er du, Herre!
          Lær meg dine forskrifter!

        
   
 14 Dine lovbud viser meg vei,
          de gir like stor glede som all rikdom.
          
   
 15 Jeg vil grunne på dine påbud,
          feste blikket på dine stier.
          
   
 16 Jeg fryder meg over dine forskrifter,
          jeg glemmer ikke dine ord.

   18 Åpne øynene mine så jeg kan se
          det underfulle i din lov!

 24 Ja, jeg fryder meg over dine lovbud,
          det er de som gir meg råd.

   26 Jeg fortalte om mine veier, og du svarte meg.
          Lær meg dine forskrifter!
          
   
 27 La meg forstå den veien dine påbud viser!
          Jeg vil grunne på dine under.

29 Hold løgnens vei borte fra meg,
          gi meg i nåde din lov!

 32 Jeg vil løpe den veien dine bud viser,
          for du gjør mitt hjerte stort.

  35 Led meg på den stien dine bud viser,
          for den gir meg glede.
          
   
 36 Bøy mitt hjerte mot dine lovbud
          og ikke mot egen vinning!
          
   
 37 Vend blikket mitt bort fra tomhet,
          gi meg liv på din vei!

 40 Se, jeg lengter etter dine påbud,
          gi meg liv ved din rettferd!

En lovsang jeg gjerne stemmer med i :-D


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar